Trafikministeren: Vognmændenes ansvar for deres ansattes adfærd og forhold skærpes

22. maj 2004

Trafikminister Flemming Hansen holdt her i dag tale som særligt indbudt gæst på Dansk Transport og Logistiks (DTL) generalforsamling.

Trafikministerens tale var en stærk appel til branchen om at udvise ansvarsfølelse. Branchens ansvarsbevidsthed og dialog mellem branchen og det omgivende samfund var de gennemgående temaer i Flemming Hansens tale.

Ministeren udtrykte tillid til Dansk Transport og Logistik som brancheorganisation og samarbejdspartner og gav håndslag på samarbejde med de brede kredse inden for erhvervet, som arbejder for en sund sektor og for at forbedre sektorens omdømme i det øvrige samfund.

Flemming Hansen nævnte den senere tids afsløringer af forskellige former for overtrædelser af love og regler, som giver branchen nogle alvorlige skrammer i lakken. Han understregede, at det var et fåtal, der skadede branchens renommé på bekostning af de mange seriøse vognmandsvirksomheder.

Han understregede, at kortsigtede hensyn til de enkelte virksomheders økonomi aldrig må gå ud over sikkerheden på vejene.

Trafikminister Flemming Hansen sagde blandt andet:

-Et hensyn er helt centralt for mig: Sikkerhed i trafikken. Det er et spørgsmål om liv og død. Det berører alle, fordi vi er trafikanter hver eneste dag. Min overordnede vision for en stadig bedre trafiksikkerhed bygger på en treklang af virkemidler: en tilstrækkelig og tidssvarende lovgivning, en forsvarlig og velholdt infrastruktur og en fornuftig og ansvarlig trafikadfærd.

-En af de fornemste opgaver, vi politikere har, er at skabe de bedst mulige rammer og vilkår for erhvervslivets udvikling på en måde, så samfundets interesser som helhed også tilgodeses. Det er naturligvis en balancegang. For meget regulering er af det onde - ja det kan være kvælende for nyskabelse og initiativ- for lidt regulering kan medføre, at nogen fristes til at misbruge friheden til at springe over hvor gærdet er lavest på andres bekostning og med fare for sikkerheden.

 - Vi har haft en række tragiske ulykker, hvor lastbiler har påkørt cyklister eller knallertkørere under højresving. Jeg har derfor nu besluttet, at sidespejle, som giver chaufføren et forbedret udsyn, skal være obligatorisk udstyr på alle lastbiler. Jeg har med meget stor glæde noteret mig, at nogle vognmænd af egen fri vilje allerede er gået i gang med at forsyne deres vogne med sidespejle for at undgå de tragiske ulykker. Det vidner om ansvarsbevidsthed, og det er jeg som konservativ minister glad for.

- Dette krav kommer i forlængelse af en række andre initiativer til forbedring af sikkerheden i forbindelse med tunge køretøjers færdsel på vejene.

- Vognmændenes ansvar for deres ansattes adfærd og forhold skærpes, så det bliver deres pligt at sikre, at chaufførernes kørekort er gyldige.

- Kontrollen med virksomhedernes efterlevelse af lovgivning skærpes generelt med henblik på at hindre brug af ulovlige chauffører, kørsel med overlæs, kørsel uden vognmandstilladelser og andre overtrædelser.

- Kursen skærpes, så de – få – ”brodne kar”, som gentagne gange eller groft overtræder reglerne, får advarsler eller rammes af sanktioner. Vilkårene bliver skærpet, så sanktioner falder mere prompte. Vognmænd, der overtræder reglerne, kan miste deres tilladelse til at drive virksomhed.

- Lastbiler, som ikke viser hensyn, kan udgøre både en fare eller i hvert fald og et irritationsmoment. Langstrakte, unødvendige overhalinger, chauffører, der driller hinanden eller andre trafikanter, giver hele branchen et dårligt ry. Det er værd at overveje, om forbuddet mod overhaling for lastbiler skulle omfatte mere af det statslige vejnet.

- Turistbussers indretning skal ændres på en række områder, så sikkerheden for passagererne bliver bedre. Det drejer sig om bedre sikring af sovepladser, advarsel mod hastighedsoverskridelse og montering af stabiliseringssystemer, som modvirker udskridning og væltning.