Gå til hovedindhold

Trafikministerens kommentar til Jernbanetilsynets rapport om afsporingen ved Tommerup

Indhold

  Jernbanetilsynet har d.d. offentliggjort sin rapport om afsporingen af et Intercitytog ved Tommerup den 21. februar 2004. Rapporten konkluderer bl.a., at årsagen til afsporingen var et skinnebrud af usædvanlig karakter, og at skinnebruddet skyldtes udmattelse i skinnematerialet kombineret med manglende spændingsudligning.

  Jernbanetilsynet konkluderer endvidere, at Banedanmark på tidspunktet for afsporingen var opmærksom på det særlige forhold omkring skinnematerialet, og at Banedanmark havde iværksat en række foranstaltninger for at imødegå evt. farlige situationer. Det viste sig imidlertid, at disse foranstaltninger ikke var tilstrækkelige.

  Banedanmark har umiddelbart efter afsporingen ved Tommerup iværksat en række skærpede procedurer for at forhindre lignende situationer i at opstå. Det drejer sig bl.a. om skærpet inspektion og vedligehold af skinnerne. Derudover nedsætter ledelsen i Banedanmark en task force på tre personer, hvis opgave det er sammen med Banedanmarks direktion at forfølge de kritikpunkter, som Jernbanetilsynet i sin rapport peger på.

  Trafikminister Flemming Hansen udtaler:

  -Det er helt afgørende for mig, at landets jernbanesystem er sikkert for borgerne at benytte.

  -Derfor er det uacceptabelt, at Banedanmark ikke i tilstrækkelig grad reagerede på den viden, der kunne have forhindret afsporingen ved Tommerup.

  -Jeg har noteret mig, at Banedanmark allerede tidligere har iværksat en målrettet opfølgning på Tommerup-uheldet. I den forbindelse lægger jeg vægt på, at jernbanenettet efter Jernbanetilsynets vurdering fortsat er sikkert at benytte.

  -Jeg har desuden noteret mig, at Banedanmarks øverste ledelse har taget de nødvendige skridt til at sikre, at en lignende situation ikke kan opstå igen.

  -Jeg har derfor fuld tillid til, at der fortsat er grundlag for at gennemføre togtrafikken med den meget høje grad af sikkerhed, der kendetegner jernbanen.

  Se flere oplysninger om Jernbanetilsynets rapport på www.jernbanetilsynet.dk og flere oplysninger om Banedanmarks opfølgning på www.bane.dk .