Trafikministerens kommentar til weekendens politikontrol af turistbusser

17. februar 2004

Der er for anden weekend i træk ved politiets kontrol ved grænserne af turistbusser konstateret et stort antal overtrædelser af køre- og hviletidsbestemmelser, tekniske fejl på busserne og chaufførernes manglende opfyldelse af krav til kørekort m.v.

I den anledning udtaler trafikminister Flemming Hansen:

-Jeg har konstateret, at politiets kontrol af turistbusser i denne weekend på ny har vist et betydeligt antal overtrædelser. Jeg finder dette dybt nedslående og helt uacceptabelt.

-Jeg finder det beskæmmende, at der tilsyneladende er så mange busvognmænd, som ikke formår at holde orden i eget hus. De gentagne politikontroller viser bedrøvelige resultater, og de pågældende vognmænd må tage sig sammen. Justitsministeren har bedt rigsadvokaten om at vurdere, om der er behov for at stramme op på de sanktionsmuligheder, der eksisterer i forhold til de vognmænd og chauffører, der omgår reglerne. Det er jeg naturligvis meget enig i.

-Jeg har tillige bedt Færdselsstyrelsen om at undersøge mulighederne for at skærpe grundlaget for at tilbagekalde en vognmandsvirksomheds tilladelser.