Gå til hovedindhold

Trafikministerens kommentarer til artikel i Børsen om Scandlines

Indhold

  I artiklen  ”Pres for deling af Scandlines” i dagens udgave af Børsen oplyses det, at der er store samarbejdsproblemer i Scandlines, og at stridens kerne angiveligt skulle være, at selskabets aktionærer, Trafikministeriet og Deutsche Bahn AG, stadig trækker i hver sin retning.

  I den anledning udtaler trafikminister Flemming Hansen:

  -Trafikministeriet og Deutsche Bahn AG blev i marts 2003 enige om, at starte på en frisk i form af en ny start. Som et led heri, blev der fundet en ny formand og næstformand for bestyrelsen i Scandlines. Siden er der også blevet ansat en ny direktion.

  -Et vigtigt element i denne ny start er, at der skal fastlægges en ny strategi for Scandlines AG, som skal beskrive i hvilken retning, rederiet skal udvikle sig. Trafikministeriet og Deutsche Bahn er enige i vigtigheden af, at der fastlægges en ny strategi. Et strategioplæg er under udarbejdelse af direktion og bestyrelse, og aktionærerne forventer snarest at modtage et oplæg herom.

  -Scandlines er en god virksomhed, som klarer sig godt. Virksomheden er solid og har en god indtjening.

  -Det kan derfor undre, at der nu tilsyneladende søges at skabe ny uro omkring rederiet. Uroen kommer ikke fra aktionærerne, og det er i hvert fald ikke i rederiets interesse, at nogle søger at give indtryk af, at der er en dansk-tysk konflikt.

  -Jeg følger løbende sagen og forventer naturligvis, at bestyrelse og direktion sikrer, at der skabes den fornødne fremdrift i rederiet, også med hensyn til en ny strategi.

  -I øvrigt henviser jeg til udtalelser fra bestyrelsesformanden Jürgen Heyer og administrerende direktør Peter Grønlund i Børsen d.d.