Gå til hovedindhold

Trafikministerens møde med ordførerne om Grenaabanen

Indhold

   

  Rettet version (næstsidste afsnit): Trafikminister Flemming Hansen har i dag haft møde med ordførerne fra Det Radikale Venstre, Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten om den opgradering af Grenaabanen, der skal ske som et led i den forbedrede nærbanebetjening omkring Århus.

  På mødet drøftede man både status for opgraderingen af sporanlæggene og muligheden for hurtigt at kunne indsætte nye tog.

  Opgradering af sporanlæg

  Banestyrelsen er ved at afslutte en grundig forundersøgelse af Grenaabanens tilstand. Undersøgelsen viser, at banen er i en sådan tilstand, at der som led i Banestyrelsens almindelige fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet vil være behov for at foretage betydelige sporfornyelser på strækningen. Sporfornyelsen skal under alle omstændigheder gennemføres i de kommende år som et led i den almindelige fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet, også hvis Grenaabanen skal fortsætte med de nuværende 75 km/t. Fornyelsesindsatsen, der skal gennemføres inden hastigheden på Grenaabanen kan sættes op, forventes at koste 125-150 mio. kr. En gennemførelse af disse arbejder inden årets udgang vil kræve en spærring af Grenaabanen i op til 3-3½ måned, mens arbejderne pågår. Banestyrelsen arbejder på at gøre perioden så kort som muligt.

  Hertil kommer et større behov for fornyelse af sikringsanlæg og fjernstyring m.v. end ventet. Banestyrelsen har ikke endeligt afklaret, om de sikringstekniske arbejder kan gennemføres inden for nærbaneprojektets tidsmæssige og økonomiske rammer. Denne afklaring forventes at foreligge primo marts.

  Først når de endelige resultater af Banestyrelsens undersøgelse af sikringsanlæggene foreligger, kendes den præcise tidsplan og det præcise budget for opgraderingsprojektet.

  Nye tog

  Det har været overvejet, om der kunne indsættes nye tog på Grenaabanen ved det kommende køreplansskifte.

  Trafikministeren har på dagens møde tilkendegivet over for ordførerne, at en sådan løsning enten vil være uforholdsmæssig dyr eller vil medføre forringelser for mange andre togpassagerer. Trafikministeren har derfor foreslået at man først indsætter nye tog på Grenaabanen i foråret 2006, og at man hurtigst muligt forsøger at forbedre køreplanen med udgangspunkt i de MR-tog, der kører på banen i dag.

  Trafikminister Flemming Hansen udtaler i den forbindelse:

  -Det er naturligvis ærgerligt, at der på ny er opstået usikkerhed om Grenaabanen. Men vi må konstatere, at der er kommet nye oplysninger om behovet for sikringstekniske arbejder, som der må tages højde for.

  -Det eneste vi kan gøre nu er at vente på, at Banestyrelsens forundersøgelser er afsluttet. Herefter ved vi mere om, hvornår opgraderingen af banen kan forventes at være færdig, og dermed også hvilke muligheder vi har for at forbedre nærbanebetjeningen på Grenaabanen.

  -Jeg ser dog desværre fortsat ikke nogen realistisk mulighed for, at der kan indsættes nye tog på banen før end i foråret 2006.