Gå til hovedindhold

Trafikstyrelsens strategianalyse om udbygning af jernbanen mellem København og Ringsted

Indhold

  Trafikstyrelsen gennemfører i disse måneder en strategianalyse om udbygningen af jernbanen mellem København og Ringsted.

  Trafikminister Flemming Hansen udtaler i den forbindelse:

  - De undersøgelser, som Trafikstyrelsen gennemfører i denne tid, er aftalt i det forlig, der blev indgået i november 2003 om jernbanen. Her aftalte regeringen med Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne at gennemføre en strategianalyse og at undersøge mulighederne for en udbygning af kapaciteten mellem København og Ringsted.

  -Jeg vil gerne understrege, at der hverken er truffet beslutning om det ene eller andet. Lige nu handler det om at få tilvejebragt et solidt beslutningsgrundlag.

  -Det forholder sig således, at de forskellige udbygningsmuligheder hidtil har været undersøgt på forskellig vis. Derfor kan de forskellige forslag, der har været på tegnebrættet gennem de sidste år, ikke sammenlignes. Det er Trafikstyrelsen i gang med at råde bod på, så de strategiske beslutninger, der tages om udbygning af jernbanekapaciteten, sker på et fornuftigt og veldokumenteret grundlag.

  -Jeg er klar over, at der er mange følelser i denne sag. Men jeg synes, at borgmestrene skal slå koldt vand i blodet.