Gå til hovedindhold

Udvidelse af statens tilsagnsrammen vedrørende digerne i Syd- og Sønderjylland

Indhold

  Digerne i Syd- og Sønderjylland skal forstærkes. Dette sker bl.a. for, at digerne skal kunne modstå en orkan, som den, der i 1999 førte til gennembrud af digerne.

  Trafikminister Flemming Hansen udtaler herom:

  -Det er for mig afgørende, at befolkningen i Syd- og Sønderjylland kan føle sig trygge, og at vi gør mest muligt for, at en situation med gennembrud af digerne, som ved orkanen i december 1999, ikke gentager sig.

  -Jeg gav derfor i januar 2003 – efter drøftelser med digelagene og Ribe og Sønderjyllands amter – tilsagn om, at staten ville bidrage med 50% af udgifterne til forstærkning af Rejsby og Ballum diger, dog højest 20 mio. kr.

  -Licitationen har nu vist, at arbejderne bliver dyrere end forventet. De samlede udgifter vil således beløbe sig til 47,2 mio. kr.

  -Efter henvendelse fra udvalgsformand Jens Andresen, Sønderjyllands Amt og udvalgsformand Thyge Nielsen, Ribe Amt er der d.d. givet de 2 amter tilsagn om, at rammen for statens bidrag til forstærkningsarbejderne  vil blive forhøjet med 3,6 mio. kr. til 23,6 mio. kr. Det svarer til, at staten bidrager med 50% af udgifterne.

  -Det er mit håb, at dette betyder, at arbejderne kan igangsættes og færdiggøres som hidtil planlagt.