Aftale om kommunalreformen på trafikområdet

27. maj 2005

Dansk Folkeparti, Venstre, og Det Konservative Folkeparti er med Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre nået til enighed om at stemme for de tre lovforslag som gennemfører kommunalreformen på trafikområdet.

Aftalen betyder, at der etableres et bredt flertal bag lovforslagene på trafikområdet. Parterne er enige om, at der i lovforslaget om trafikselskaber indsættes en bestemmelse, som sikrer, at den kommune, der yder det største årlige tilskud til trafikselskabets finansiering, får en plads i trafikselskabets bestyrelse. Parterne er endvidere enige om at følgende vejstrækninger medtages som statsveje i lovforslaget om vej- og ekspropriationsområdet:

• Rute 16, Frederiksværk-Hundested •

 Rute 313, Nr. Aaby-Assens •

 Rute 513, Struer-Lemvig og Rute 181, Lemvig-Thyborøn

• Rute 469, E20 (Lunderskov) – Grindsted

• Rute 28, Fredericia-Vejle

Parterne er endelig enige om, at Transport- og Energiministeriet med jævne mellemrum skal redegøre for planer for kapacitet og service med henblik på den regionale planlægning. Redegørelsen skal udarbejdes med inddragelse af lokale og regionale aktører, første gang i 2007. Redegørelsen udarbejdes med udgangspunkt i statslige investeringsplaner og retningslinier for indkøb af offentlig servicetrafik.

Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler i forbindelse med aftalen:

-Jeg er tilfreds med det forhandlingsresultat, som er opnået mellem kommunalreformpartierne, Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre. Den brede opbakning til de ændringer, der nu skal gennemføres på trafikområdet, vil være med til at betrygge de nye store kommuner og de nye regioner i de opgaver, der skal løses i forbindelse med gennemførelsen af kommunalreformen den 1. januar 2007.

-Vi har i regeringen hele tiden haft et klart ønske om en bred forankring i Folketinget. Jeg er glad for, at det er lykkedes på trafikområdet, hvor vi har haft gode og konstruktive drøftelser med Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre.

Stemmeaftalen af 27. maj vedr. L82 (kystbeskyttelse), L83 (trafikselskaber) og L84 (vej- og ekspropriationsområdet) kan findes på Transport- og Energiministeriets hjemmeside under Publikationer.