Aftale om markant styrkelse af energispareindsatsen

10. juni 2005

Regeringen har i dag sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti indgået en aftale om den fremtidige energispareindsats. Der er tale om en ambitiøs aftale, som fastlægger rammerne for en effektiv og øget energispareindsats i de kommende år.

Aftalen er en opfølgning på de energipolitiske aftaler af 29. marts 2004 og tager sit udgangspunkt i, at der ved besparelser i energiforbruget kan opnås store samfundsmæssige fordele. En effektivisering af energianvendelsen medvirker til vækst og erhvervsudvikling, til at fastholde en høj forsyningssikkerhed og til at afhjælpe de globale klima- og energiressourceproblemer.

Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler:

-Jeg glad for, at vi er nået til enighed om en aftale, som sætter fokus på de økonomisk gode besparelser til gavn for forbrugerne og virksomhederne. Energibesparelser handler grundlæggende om godt købmandskab – når vi sparer på energien, sparer vi på pengepungen. Vi skal derfor ikke bruge mere energi end nødvendigt. Det skal være enkelt, sikkert og billigt for energiforbrugerne at identificere og gennemføre fornuftige energibesparelser.

-Jeg er meget tilfreds med, at forslaget til lov om energibesparelser i byg-ninger nu kan vedtages med et bredt flertal. Gode og effektive energimærker som er en del af de værktøjer, lovforslaget indfører, udgør grundlaget for realisering af flere varmebesparelser.

-Med aftalen skabes robuste rammer for en mere omkostningseffektiv og markedsorienteret besparelsesindsats. Indsatsen betyder, at den stigning i energiforbruget, som den fremtidige vækst ville medføre bremses eller sagt på en anden måde på årsbasis falder med, hvad der svare til energiforbruget i 85.000 boliger.

For perioden 2006 – 2013 fastsætter aftalen en målsætning om, at den årlige effekt af energispareindsatsen skal svare til 1,7 % af energiforbruget i 2003. Viser det sig, om nogle år, at energiforbruget (ekskl. transport) ikke udvikler sig som forventet, vil aftalens parter drøfte situationen og overveje, om det er muligt via konkrete virkemidler at styrke indsatsen for energibesparelser.

En væsentlig del af den øgede besparelsesindsats skal leveres af de selskaber, der leverer energi i form af el, gas, varme og olie. Energiselskaberne får et fast besparelsesmål med frihed til selv at vælge, hvordan målet nås.

Energiselskabernes indsats skal koordinere, så der opnås mest mulig besparelser for pengene. Derfor etableres et koordinationsudvalg mellem alle aktører.

For øjeblikket behandles et lovforslag om fremme af energibesparelser i bygninger i Folketinget. Energispareaftalen baner samtidig vejen for, at der kan samles et bredt flertal om dette forslag.

Yderligere oplysninger: Vicedirektør Peter Helmer Steen, Energistyrelsen tlf. 33 92 66 55.