Gå til hovedindhold

Aftale om OPP-motorvej til Sønderborg underskrevet

Indhold

  Transport- og energiminister Flemming Hansen og amtsborgmester i Sønderjyllands Amt Carl Holst har underskrevet en aftale om statens overtagelse af motorvejsprojektet Kliplev-Sønderborg. Aftalen vil sikre projektets videreførelse i forbindelse med kommunalreformens implementering.

  Aftalen indebærer, at staten, sammen med ansvaret for at videreføre projektet, overtager de midler, som amtet har opsparet og øremærket til projektet. Desuden overgår de årsværk, der har været beskæftiget med projektet i amtet, til staten ved Vejdirektoratet.

  Projektet planlægges, i forlængelse af amtets arbejde hermed, gennemført som det første såkaldte OPP-projekt (Offentligt-Privat Partnerskab) på vejområdet i Danmark. Dette indebærer, at en privat entreprenør anlægger og driver vejen for den anlæggende offentlige myndighed mod en nærmere fastlagt løbende betaling.    

  Aftalen vil i de kommende uger blive forelagt Sønderjyllands Amt og Folketingets Finansudvalg og indgås således med forbehold for deres godkendelse.

  Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler i den forbindelse:

  -Jeg er overordentlig tilfreds med, at vi nu er på plads med en aftale om at få videreført dette meget spændende projekt, som Sønderjyllands Amt i en årrække har lagt et stort og seriøst arbejde i.

  -Jeg er godt tilfreds med indholdet i den aftale, vi har indgået. Jeg mener, at vi har fundet en rigtig god og fornuftig løsning for både staten, amtet og de involverede medarbejdere.

  -Jeg synes, at det er meget positivt, at vi hermed får et første og meget spændende OPP-projekt på vejområdet, som kan give os en masse nyttige erfaringer med denne organisationsform. Det lægger vi stor vægt på i regeringen.