Gå til hovedindhold

Banedanmarks bestyrelse er blevet ansvarshavende

Banedanmark har siden 1. marts 2004 haft en rådgivende bestyrelse. Transport- og energiminister Flemming Hansen har med virkning fra i dag gjort Banedanmarks bestyrelse ansvarshavende.

Indhold

  Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler:

  -Jeg er meget tilfreds med, at vi nu har fået gjort Banedanmarks bestyrelse ansvarshavende, således at det ledelsesmæssige ansvar for Banedanmark er klart fordelt.

  -Bestyrelsen får som første udfordring at sikre ansættelse af en ny administrerende direktør i Banedanmark. Hermed kommer virksomhedens øverste ledelse helt på plads.

  -Bestyrelsen står derudover overfor en betydelig udfordring med at sikre stabilitet omkring Banedanmarks fremtidige opgavevaretagelse. Jeg er sikker på, at bestyrelsen kan bidrage positivt til at løse denne væsentlige opgave.

  -Samtidig vil det fortsat være Transport- og Energiministeriets opgave at føre tilsyn med Banedanmarks opgavevaretagelse og bevillingsoverholdelse.

  Lov om Banedanmark fastsætter, at Banedanmark er en statsvirksomhed under Transport- og Energiministeriet, og at den ansvarshavende bestyrelse har ansvaret for Banedanmarks drift.

  Fordelene ved at overgå til en ansvarshavende bestyrelse er, at der sikres en mere handlekraftig og entydig ledelsesstruktur. Således skal bestyrelsen fremover godkende strategi, budget og årsrapport, og at der er hensigtsmæssige processer til styring af selskabet.

  Banedanmarks bestyrelse består i dag af:

  Formand Hans Skov Christensen, adm. direktør Dansk Industri. Næstformand Kaare Wagner, adm. direktør N & V Holding Aps. Eksternt medlem Carsten Krogsgaard Thomsen, Økonomi- og Finansdirektør i DONG. Eksternt medlem Jette Wigand Knudsen. Medarbejderrepræsentanter Christian Christensen og Carl D Pedersen.