Gå til hovedindhold

Banedanmarks indsats til fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet

Indhold

   

  Teknisk direktør Eigil Sabroe, Banedanmark, fremfører i dagens aviser et ønske om at opnå større fleksibilitet i tilrettelæggelsen af fornyelsen og vedligeholdelsen af jernbanenettet for hurtigere at komme problemet med slidte skinner til livs.

   

   

  Disse nye tanker vil Transport- og Energiministeriet selvfølgelig kigge på.

   

   

  Oplysningerne skal ses i lyset af, at det nuværende bevillingsniveau til fornyelse af spor i efteråret 2003 blev tilrettelagt på grundlag af anbefalinger fra Banedanmark. Det var på daværende tidspunkt Banedanmarks vurdering, at en øget fornyelsesindsats måtte indføres gradvist, og at den samlede fornyelse af hensyn til muligheden for at opretholde togtrafikken måtte udstrækkes over en periode.

   

   

  Banedanmarks bevillinger til drift, fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet vokser derfor allerede nu fra ca. 2,2 mia. kr. i 2005 til 2,6 mia. kr. i 2010.

   

   

  Det er forventeligt, at Banedanmark med yderligere udvidelser af bevillingerne ville være i stand til at levere et bedre produkt. Men inden man overvejer at bede om øgede bevillinger, er det vigtigt, at der etableres et fuldt overblik over det anlæg, man forvalter, så det bliver muligt at forudsige, planlægge og optimere de indgreb, der er nødvendige.

   

   

  Her og nu vil Banedanmark derfor udnytte sine kræfter bedst, hvis man koncentrerer sig om at få mest muligt ud af det store bevillingsløft, man allerede har fået.