Gå til hovedindhold

Banedanmarks styring af økonomi og produktion

Indhold

  Transport- og Energiminister Flemming Hansen har i dag på et samråd i Folketingets Finansudvalg redegjort for en række aktuelle sager, der vedrører Banedanmarks styring af økonomi og produktion.

  Der er således konstateret en række uregelmæssigheder i Banedanmark, som indikerer, at der er styringsmæssige problemer i virksomheden. Bl.a. er der konstateret overskridelser af Banedanmarks bevillinger.

  Samtidig har Banedanmark dog også opnået en række positive resultater det seneste år. Virksomheden har bl.a. udviklet et marked for jernbanetekniske entreprenørydelser, hvilket har resulteret i øget konkurrence og lavere priser.

  Transport- og Energiminister Flemming Hansen udtaler:

  -Jeg har i dag orienteret Finansudvalget om en række utilfredsstillende forhold angående Banedanmarks styring af økonomi og produktion. Det er nødvendigt med en grundig opfølgning på disse forhold.

  -Jeg har derfor bedt formandskabet for Banedanmarks bestyrelse om at udarbejde en handlingsplan for genopretning af Banedanmarks økonomi- og produktionsstyring, som jeg kan tiltræde. Handlingsplanen, der skal foreligge med udgangen af maj måned, skal meget konkret og med en klar tidshorisont anvise, hvordan bestyrelsen vil forhindre gentagelser.

  -Jeg lægger vægt på et hurtigt resultat af denne proces, også fordi der faktisk er opnået positive resultater i Banedanmark i det seneste år. Bl.a. har Banedanmark medvirket positivt til udviklingen af markedet for jernbanetekniske entreprenørydelser og dermed til en billiggørelse af den nødvendige genopretning af jernbanenettet.

  -Hvis denne proces skal kunne videreføres, er det af stor betydning at få genskabt tilliden til Banedanmark i det politiske system.