Gå til hovedindhold

Bestyrelsesformand for Danmarks Vej- og Bromuseum udpeget

Indhold

  Regeringen har besluttet, at tidligere trafikminister og formand for Folketingets Trafikudvalg, Kaj Ikast, udpeges som formand for Danmarks Vej- og Bromuseum.

  Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler i den forbindelse:

  -Med Kaj Ikast får museet en bestyrelsesformand med en helt unik erfaring på vej- og transportområdet. Kaj Ikast har samtidig fulgt processen vedrørende etableringen af museet på tæt hold lige fra starten.

  -Jeg er overbevist om, at Kaj Ikast med sit store kendskab til området og dets aktører vil blive en stor gevinst for museet og medvirke til, at museet kommer godt fra start.

  Etableringen af Danmarks Vej- og Bromuseum, der har til formål at formidle viden om veje og broers kulturhistoriske betydning, indgår i Trafikaftalen af 5. november 2003.

  Som et led i aftalen blev der afsat 10 mio. kr. i anlægsbevilling og en årlig driftsbevilling på 2 mio. kr. Der skal derudover søges tilvejebragt private midler til etablering og drift af museet.

  Forligspartierne bag aftalen har besluttet, at museet skal etableres i tilknytning til Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk.

  Der er udformet et sæt vedtægter for museet. Museet skal ledes af en bestyrelse. Bestyrelsesformanden udpeges af transport- og energiministeren. Bestyrelsens øvrige medlemmer udnævnes af transport- og energiministeren efter indstilling fra Kulturministeriet, Holbæk Kommune, Dansk Vejhistorisk Selskab entreprenørsiden og vejbestyrelserne. Den samlede bestyrelse ventes på plads i løbet af kort tid.