Gå til hovedindhold

Biobrændstof i transport-sektoren

Indhold

  Regeringen har besluttet at afsætte 60 mio. kr. i årene 2006-2008 til anvendelse af biodiesel i fx kollektiv transport og køretøjer i den offentlige sektor.

  Dermed imødekommer regeringen Europa-Kommissionens åbningsskrivelse om Danmarks implementering af direktivet om anvendelse af biobrændstoffer og andre fornyelige brændstoffer til transport.

  Europa-Kommissionen har vurderet, at den tidligere danske vejledende nul-målsætning for brug af biobrændstoffer til transport pr. 31. december 2005 ikke opfylder direktivets krav om fastsættelse af et nationalt vejledende mål. Lignende åbningsskrivelser er sendt til seks andre medlemslande.

  For at afslutte sagen har regeringen besluttet at fastsætte et vejledende mål på 0,1 pct. af forbruget i benzin og diesel per 31. december 2006, hvilket regeringen i dag har svaret Kommissionen. De 0,1 pct. opnås ved, at afgrænsede "flåder" af køretøjer fremover vil køre på brændstof iblandet biobrændsel.

  Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler i den anledning:

  - Jeg synes, at forsøgsordningen er en hensigtsmæssig måde at indhøste værdifulde erfaringer med brug af biobrændstoffer, og jeg håber, at også EU-Kommissionen vil kunne se det fornuftige i denne løsning.

  - Regeringen vil parallelt med forsøgsordningen fremme forskning og udvikling af mere miljøvenlige og omkostningseffektive biobrændstoffer.

  I Danmark anvendes biomasse som halm, træflis og affald i udstrakt grad til produktion af el og varme med henblik på at opfylde samme formål, som biobrændstofdirektivet tilsigter: At nedbringe CO2-udslippet, forbedre energiforsyningssikkerheden samt sikre udvikling og beskæftigelse i landdistrikterne. Biomasse forsynede ca. 11 pct. af Danmarks energiforbrug i 2004 mod ca. 4 pct. for hele EU i 2003.

  Notat om sagen til Europaudvalget kan findes på Energistyrelsens hjemmeside.