Gå til hovedindhold

CVC medejer af Post Danmark

Indhold

  Salget af 25 procent af Post Danmark er nu faldet på plads. CVC Capital Partners har netop indgået en aktieoverdragelsesaftale med Transport- og Energiministeriet, der nu kun mangler godkendelse af Finansudvalget og EU’s konkurrencemyndigheder.

  En fjerdedel af aktierne i Post Danmark skifter nu ejer. Det er resultatet af en netop indgået aktieoverdragelsesaftale mellem Transport- og Energiministeriet og kapitalfonden CVC Capital Partners. Ifølge aftalen overtager CVC 22 procent af aktierne i Post Danmark, mens yderligere 2,5 procent reserveres til en medarbejderaktieordning for de næsten 22.000 medarbejdere i Post Danmark. Endelig vil 0,5 procent blive reserveret til et incitamentsprogram for ledende medarbejdere i Post Danmark.

  Aftalen er resultatet af godt to måneders eksklusive forhandlinger mellem ministeriet og CVC Capital Partners.

  “Jeg er meget tilfreds med udfaldet af denne salgsproces. Jeg er helt sikker på, at CVC Capital Partners vil tilføre ekstra dynamik til Post Danmarks internationale udvikling. Det er afgørende for Post Danmark at bevare den størst mulige handlefrihed i de kommende år, hvor den europæiske postsektor bliver liberaliseret. CVC har jo ikke har nogle forretningsmæssige bindinger i postsektoren og vil derfor blive en medejer, som vil sikre Post Danmark den nødvendige fleksibilitet. Jeg er også sikker på, at en kompetent medejer som CVC vil medvirke til at sikre selskabets videre udvikling, så Post Danmark fortsat kan levere postydelser af høj kvalitet til danskerne,” siger transport- og energiminister Flemming Hansen.

  CVC Capital Partners skal betale 1,27 milliarder kroner for aktieposten på 22 procent i Post Danmark. Det svarer til en værdi af hele Post Danmark på 8,4 milliarder kroner på gældfri basis. Overdragelsen er betinget af Finansudvalgets godkendelse og af en konkurrenceretlig godkendelse i EU. Disse godkendelser forventes at foreligge inden for ca. en måned.

  På en ekstraordinær generalforsamling i Post Danmark vil Peter Törnquist, Senior Managing Director i CVC Capital Partners og ansvarlig for CVCs nordiske aktiviteter samt Søren Vestergaard-Poulsen, Managing Director i CVC Capital Partners Danmark indtræde i selskabets bestyrelse.

  “Vores forhandlinger med Transport- og Energiministeriet er forløbet i en meget konstruktiv atmosfære. Nu ser vi frem til et ligeså konstruktivt samarbejde med Post Danmarks ledelse. Vi har et solidt erfaringsgrundlag for international forretningsudvikling, og vi har et bredt europæiske virksomhedsnetværk. Begge dele vil give Post Danmark adgang til konkret know-how – både med hensyn til de overordnede strategiske problemstillinger og de mere operationelle spørgsmål. Vi glæder os meget til at komme i gang,” siger Peter Törnquist.

  For Post Danmark får udvidelsen af ejerkredsen ingen umiddelbar betydning for den daglige drift.

  “Jeg er glad for, at salgsprocessen nu er tilendebragt,” siger bestyrelsesformand i Post Danmark A/S Fritz H. Schur. “Post Danmark får en overordentlig professionel medejer, og jeg ser frem til samarbejdet med CVC om at videreudvikle Post Danmark, så vi kan få en endnu bedre virksomhed, end vi har i dag. Jeg ønsker endvidere at udtrykke stor tilfredshed med de samtaler om virksomhedens fremtid, vi har ført med CVC og det gode samarbejde, der har været mellem Post Danmark, ministeren og ministeriet under salgsforløbet,” siger han.

  “Vi hilser vores nye aktionær velkommen,” siger Post Danmarks administrerende direktør Helge Israelsen. “CVC bakker fuldt og helt op om den forretningsplan, som vi allerede har fastlagt – herunder planerne for udviklingen af vores kundeservices. Jeg tror, at CVC kan yde et vigtigt bidrag til udformningen af Post Danmarks langsigtede planer, og at de bliver en meget professionel medspiller i videreudviklingen af vores internationale strategi,” siger han.

  Også Post Danmarks medarbejdere ser positivt på virksomhedens fremtidsperspektiver oven på CVCs indtræden i aktionærkredsen.

  “I forbindelse med forhandlingerne har medarbejderne naturligt nok haft fokus på arbejdspladserne. Men der tror jeg ikke, vi har grund til bekymring. Jeg har ikke fået nogen indikation af, at CVC har en anden dagsorden for medarbejderne og arbejdsmiljøet end de planer, som Post Danmark hidtil har arbejdet med. Til gengæld er vi meget tilfredse med, at Post Danmark bevarer sin uafhængighed og selv får mulighed for at vælge sine fremtidige udenlandske samarbejdspartnere,” siger Isa Rogild, formand for HK/Post & Kommunikation og medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i Post Danmark.

  Forhandlingssekretær for 3F Jens Bendtsen, der også er medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i Post Danmark, siger: “Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg havde forventet, at den nye mindretalsaktionær ville være en industriel partner. Det blev det ikke, men jeg byder CVC velkommen og glæder mig til samarbejdet. Jeg har også med tilfredshed noteret mig, at der afsættes tre procent af aktierne til medarbejderne, og at transport- og energiministeren dermed holder, hvad han har lovet”.

  Den danske Stat og CVC vil i fællesskab arbejde for at realisere Post Danmarks forretningspotentiale i løbet af de kommende år.

  Henvendelser om denne pressemeddelelse til:

  • Afdelingschef Michael Birch, Transport- og Energiministeriet, +45 33 92 38 96
  • Bestyrelsesformand Fritz H. Schur, Post Danmark, +45 33 96 00 83
  • Administrerende direktør Helge Israelsen, Post Danmark, +45 33 75 40 00
  • Peter Törnquist, Senior Managing Director, CVC Capital Partners, +44 7785 770 709

  Nyttige Links

  §        Transport- og Energiministeriet: www.trm.dk

  §        Post Danmark: www.postdanmark.dk

  §        CVC Capital Partners: www.cvceurope.com