Gå til hovedindhold

Danmark går med i kollektiv aktion for at afbøde konsekvenserne på oliemarkederne af orkanen Katrina

Indhold

  Det Internationale Energiagentur (IEA) har foreslået Danmark og de øvrige medlemslande en kollektiv aktion for at afhjælpe den forsyningskrise på de internationale oliemarkeder, som er forårsaget af orkanen Katrinas massive ødelæggelser i det sydøstlige USA.

  IEA foreslår, at medlemslandene f.eks. gennem træk på deres olielagre øger forsyningen af olieprodukter med samlet 2 mio. tønder pr. dag. Danmarks andel heraf vil udgøre ca. 0,4 %.

  Katrina har forårsaget, at råolieproduktionen i den Mexicanske Golf er afbrudt og produktionen af olieprodukter som benzin mm. er reduceret fra op til 14 raffinaderier langs USA's sydkyst. IEA vurderer, at situationen kan reducere det samlede udbud af olieprodukter til verdensmarkedet med ca. 38 mio. tønder olie i løbet af den kommende måned.

  Transport- og energiminister Flemming Hansen siger:  

  - Forsyningsafbrydelsen udspringer af begivenheder i USA. Men virkningen rammer os alle. Jeg har derfor besluttet, at Danmark deltager i en solidarisk aktion sammen med de øvrige IEA-medlemslande og derved yder sit bidrag til at afbøde konsekvenserne af Katrinas hærgen for de internationale oliemarkeder.

  - Jeg har bedt Foreningen af Danske Olieberedskabslagre (FDO) om hurtigst muligt at stille raffinerede olieprodukter til rådighed for aktionen i overensstemmelse med IEA’s fordelingsnøgle.

   Som medlem af IEA indgår Danmark i et solidarisk forpligtende samarbejde med andre medlemslande om at have et beredskab, som kan aktiveres i tilfælde af en forsyningsafbrydelse på oliemarkedet. I Danmark er olieselskaberne forpligtede til at holde lagre af olieprodukter svarende til 81 dages forbrug. Disse lagre er opbygget med henblik på akut opståede kriser især af kortere varighed.

  Kontaktperson: Afdelingschef Hans Jørgen Koch, Energistyrelsen, mobil: 29 66 41 47.