Gå til hovedindhold

Dansk Luftfart 2015 - muligheder og udfordringer

Transport- og energiministeren præsenterer i dag en samlet politik for dansk luftfart. Det sker med rapporten "Dansk Luftfart 2015 - muligheder og udfordringer".

Indhold

  Det er første gang, at der præsenteres en samlet plan for dansk luftfart. 

  Det fremgår af rapporten, at dansk og international luftfart står over for en række centrale udfordringer i de kommende 10 år. Det kræver en aktiv indsats, hvis danskerne også om 10 år skal have adgang til så mange direkte flyforbindelser, som tilfældet er i dag. Det er ingen selvfølge, at luftfartsselskaberne vælger at etablere flyforbindelser i Danmark.

  Liberaliseringen af luftfarten betyder, at det i høj grad er markedskræfterne, der styrer udviklingen. Det er vigtigt, at man fra politisk side arbejder for at tilvejebringe de bedst mulige rammebetingelser for at understøtte en positiv udvikling, som sikrer danskerne gode transportmuligheder.

  Rapporten beskriver, hvordan bl.a. myndighederne kan yde en indsats på otte strategiske indsatsområder. Det drejer sig om bl.a. luftfartserhvervets økonomiske rammevilkår, de internationale rammevilkår, velfungerende danske lufthavne, mindre trængsel i luftrummet og i lufthavnene, høj sikkerhed og en god balance i forhold til miljø- og energimålsætningerne. Rapporten præsenterer en række konkrete initiativer.

  Rapporten er grundlag for en luftfartspolitisk redegørelse, som transport- og energiministeren i dag har fremsat i Folketinget.

  Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler:

  - Rapporten sender et klart signal om, at vi har meget høje ambitioner for dansk luftfart. Vi skal have en luftfart i verdensklasse - og det kan vi få, hvis vi griber tingene rigtigt an.

  - Et vigtigt budskab i rapporten er, at dansk luftfart skal have de bedst mulige rammevilkår. Med afskaffelsen af passagerafgiften har vi taget et første, stort skridt i den retning.

  - Jeg håber, at rapporten kan medvirke til at synliggøre udfordringerne for dansk luftfart og kvalificere debatten om fremtidens luftfartspolitik.

  - Det er nødvendigt, at vi fra politisk hånd interesserer os for udviklingen i dansk luftfart, da luftfarten har kolossal betydning for det danske samfund - og for Danmarks muligheder for at deltage i globaliseringen. Det er nødvendigt, hvis vi skal sikre fortsat vækst i dansk økonomi på længere sigt.

  - I dag har jeg også fremsat en redegørelse om dansk luftfartspolitik.  Jeg ser frem til en spændende debat i Folketinget om dansk luftfarts fremtid.

  Rapporten kan downloades på Transport- og Energiministeriets hjemmeside.

  For yderligere information henvises til kontorchef Susanne Isaksen, tlf. 3392 4338.