Gå til hovedindhold

Dialog med transporterhvervet om fremtidens godspolitik og globaliseringen

Indhold

  Godstransporterhvervet befinder sig i en rivende udvikling, hvor der i takt med udviklingen af den globale økonomi forventes kraftig vækst i godstransporten. Det stiller store krav til vores infrastruktur og krav om fortsat mere effektive transporter.

  Især det centraleuropæiske vejnet er mere presset end tidligere, og derfor anbefaler EU-Kommissionen, at der skabes bedre vilkår for alternativerne til de rene lastbiltransporter. Vi skal med andre ord blive bedre til at udnytte de enkelte transportformers stærke sider, så vi på denne måde styrker de sammenhængende transportkæder med flere transportmidler – de såkaldte intermodale transporter.

  Transport- og Energiministeriet har igangsat en række analyser, der skal bidrage til at skabe grundlag for en samlet strategi for intermodale transporter til og fra Danmark. Strategien forventes offentliggjort ultimo 2005.

  Transport- og Energiministeriet har afholdt et seminar om intermodale transporter, hvor en række aktører fra erhvervslivet og offentlige myndigheder deltog. Hensigten med seminaret var at sikre en tæt dialog mellem erhvervets parter og de offentlige myndigheder om fremtidens godspolitik.

  Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler i denne forbindelse:

  -Udviklingen i den globale økonomi er en stor udfordring for transportsektoren. Ikke mindst de forventede vækstrater stiller store krav til vores infrastruktur, fordi øget trængsel på infrastrukturen kan udgøre en trussel mod den økonomiske udvikling.

  -Der er afgørende, at vi bliver bedre til at optimere de enkelte transportformers stærke sider. Ikke ved at forstærke konkurrencen mellem transportformerne -  men derimod ved at etablere et bedre samspil mellem de enkelte transportformer, der styrker de sammenhængende transportkæder med flere transportmidler. 

  -Jeg lægger stor vægt på, at den kommende strategi for de intermodale transporter udarbejdes i tæt dialog med erhvervet. På denne måde kan vi trække på den samlede viden i transportsektoren og derved sikre, at alle synspunkter kommer til at indgå.

  -Jeg lægger samtidig vægt på, at der sker en fortsat effektivisering af godstransporterhvervet. I denne sammenhæng indgår tillige et forsøg med modulvogntog, som Transport- og Energiministeriet er ved at undersøge muligheden af.

  -Det er min forventning, at jeg med disse tiltag kan bidrage til at  styrke samspillet mellem transportformerne. Dette er vigtigt på længere sigt på grund af stor transporttilvækst ikke bare i Danmark men også i en verden, der er i stadig hastig forandring.