Europæisk enighed om rammer for afgifter på lastbiler

21. april 2005

Transport- og energiminister Flemming Hansen har i dag været til Rådsmøde i Luxembourg, hvor det lykkedes Rådet af transportministre at nå til enighed om det såkaldte eurovignettedirektiv for tunge køretøjer (over 12 ton).

Danmark havde i den forbindelse to mærkesager: rabatterne på de faste forbindelser over Øresund og Storebælt og at undgå bindinger af eventuelle indtægter fra vejafgifter, dvs. øremærkning. Det lykkedes at få begge sager med i kompromiset.

Rabatbestemmelsen vil give Øresundsbron mulighed for at give rabatter til vognmænd med mange ture svarende til de rabatter der gives på Helsingør-Helsingborg-færgerne.

Kommissionen havde oprindeligt foreslået, at indtægter fra vejafgifter skulle øremærkes til infrastruktur. Ministerrådet besluttede i stedet at lade det være op til medlemslandene selv at bestemme, hvordan de ønsker at anvende indtægterne, hvilket Europa-Parlamentet ligeledes har foreslået.

Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler:


- Jeg er er meget tilfreds med, at der nu kommer klarere regler for opkrævning af vejbenyttelsesafgifter, der kan sikre, at de danske vogn-mænd ikke skal betale unødvendigt høje afgifter på de europæiske veje.


- Det glæder mig, at vi nåede til enighed om forslaget til nyt eurovignettedirektiv og ikke mindst, at det lykkedes at få de danske synspunkter igennem. Rabatbestemmelsen betyder, at Øresundsbron kan give rabat til de vognmænd, der kører mange ture.


- I forhold til den åbningsskrivelse, som Kommissionen har sendt Danmark om rabatterne på de faste forbindelser, er det i dag blevet slået fast, at Ministerrådet mener rabatter skal være mulige.


- Desuden er jeg meget tilfreds med den fleksible anvendelse af eventuelle indtægter. Det ville ikke være i tråd med dansk tradition at binde indtægter til et bestemt formål.