Færre dræbte og tilskadekomne i trafikken

17. juni 2005

Vejdirektoratet har netop offentliggjort de foreløbige uheldstal for maj måned 2005.

Det fremgår heraf, at det samlede antal personskader i maj 2005 er lavere end maj 2004. Således kom i alt 603 personer til skade efter en trafikulykke i maj 2005, mens det tilsvarende tal i maj 2004 var 660 personer.

Der kan samlet konstateres et fald på 8,6 pct. i antallet af tilskadekomne i trafikken i forhold til maj 2004.

Ses alene på antallet af dræbte drejer det sig om 30 i maj 2005 sammenlignet med 35 personer i maj 2004. Antallet af dræbte er 14,3 pct. lavere i maj 2005 sammenlignet med maj 2004.

Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler på baggrund heraf:

-Det glæder mig, at de seneste foreløbige tal tyder på, at det stadig går den rigtige vej med trafiksikkerheden i Danmark.

-Men samtidig må vi fortsat fastholde, at hver ulykke er én for meget.

-Der er derfor fortsat behov for en stor og vedholdende indsats for at få dette tal bragt endnu længere ned, og det ansvar påhviler også alle trafikanter.

-I forbindelse med den kommende sommerferietrafik vil jeg derfor minde alle trafikanter om at passe ekstra på i sommertrafikken og færdes fornuftigt, hensynsfuldt og sikkert med opmærksomheden rettet mod trafikken. Herved kan vi alle yde et bidrag til at skabe endnu bedre trafiksikkerhed på de danske veje.