Gå til hovedindhold

Færre ulykker med højresvingende lastbiler

Indhold

  Antallet af ulykker mellem højresvingende lastbiler og cyklister er i perioden 1. oktober 2004 til 1. oktober 2005 faldet til 32 ulykker i forhold til den tilsvarende periode året før, hvor tallet var 47 ulykker.

  Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler:

  -Jeg er selvfølgelig meget glad for, at antallet af ulykker mellem højresvingende lastbiler og cyklister er faldet med godt 30 pct. i perioden.

  -Reduktionen er sammenfaldende med indførelsen af det ekstra cyklistspejl den 1. oktober 2004. Statistisk set kan vi dog ikke udtale os om, hvorvidt det netop er cyklistspejlene, der har haft den ønskede effekt.

  -Der er derfor fortsat god grund til at arbejde videre med at dybdeanalysere denne type ulykker, som jeg har bedt Havarikommissionen for Vejtrafikulykker om at gøre. Formålet med arbejdet er at finde den rigtige løsning på denne type ulykker, så vi kan få færre dræbte og endnu færre personskader.

  -Jeg vil gerne fremhæve, at mange med interesse i transportbranchen har bidraget aktivt og samarbejdet på tværs for at hindre denne slags ulykker. Jeg er ikke i tvivl om, at det har medvirket til det positive resultat.