Gå til hovedindhold

Finanslovsaftale på trafikområdet

Indhold

  Regeringen har i dag indgået aftale med Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre på trafikområdet. Aftalen dækker blandt andet en betydelig ekstrabevilling til baneområdet for 2006 og et oplæg til en langsigtet aftale om genopretningen af det danske jernbanenet og jernbanens signaler.

  I 2006 vil der blive afsat 200 mio. kr. ekstra til skinnearbejde på jernbanenettet. Ekstrabevillingen skal sikre, at køreplanerne igen kan gennemføres, og det er målet, at der sker en forbedring af togenes rettighed allerede fra 2006.

  Samtidig har forligspartierne besluttet, at man i løbet af 2006 vil skaffe sig et beslutningsgrundlag, der kan danne basis for en langsigtet aftale for baneområdet for årene 2007-2014. Forligspartierne har for 2006 afsat 20 mio. kr. alene til en analyse af, hvilken strategi man skal vælge i forbindelse med udskiftning af signaler. Arbejdet med tilvejebringelse af et grundigt beslutningsgrundlag skal være afsluttet senest 1. september 2006, og parterne er enige om, at der fra 2007 vil være behov for flere ressourcer til forbedring af jernbanenettet.

  Derudover er parterne enige om, at strategianalysen vedrørende udbygningen af jernbanekapaciteten mellem København og Ringsted skal indgå i de politiske forhandlinger om jernbaneområdet i 2006. Parterne har aftalt, at der senest 1. juli 2006 skal træffes beslutning om VVM-undersøgelse vedrørende strækningen.

  Regeringen har også indgået aftale med Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om anlægsinvesteringer på vej-området.

  Forligspartierne er blandt andet blevet enige om at udbygge Holbækmotorvejen fra fire til seks spor på strækningen mellem Roskilde og Fløng. Udbygningen vil dels afhjælpe kapacitetsproblemerne på strækningen, dels forbedre trafiksikkerheden. Der er afsat 1,1 mia. kr. til udbygningen.

  Som led i projektet med at etablere en motorvej mellem Vejle og Herning er parterne bag aftalen ligeledes blevet enige om at gennemføre anlægget af motorvej mellem Riis, Ølholm og Vejle. Der er afsat 1,2 mia. kr. til anlægget.

  Hele aftalen kan læses på Transport- og energiministeriets hjemmeside www.trm.dk