Gå til hovedindhold

Fremtidssikret afslutning af Odense-Svendborg motorvejen på plads

Indhold

  Regeringen har nu efter en samlet analyse og vurdering besluttet at imødekomme de lokale ønsker til en afslutning af Odense-Svendborg motorvejen i Svendborg.

  Regeringen har besluttet, at motorvejen ved Svendborg nedgraves og den eksisterende ringsvejsforbindelse rundt om byen overføres på en nyetableret bro (det såkaldte forslag med B-anlæg). Herudover er det besluttet at forhøje en række broanlæg, således at der sikres en trafiksikker transport af bl.a. vindmølledele uden om Svendborg by.

  Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler i den forbindelse:

  -Jeg er glad for, at vi nu har sikret en løsning, som indebærer en lang række fordele både for de lokale borgere og for erhvervsvirksomhederne i området.

  -Der opnås en forbedret trafikafvikling, en reduktion af støjbelastningen, en begrænsning af ekspropriationerne og bedre muligheder for samkørsels-anlæg til glæde og nytte for de mennesker, som bor og færdes i området.

  -Samtidig får vi gennemført en forhøjelse af de relevante broer i området, så bl.a. vindmølletransporterne fra Langeland kan ske på en mere effektiv og samtidig trafiksikker måde. Det vil det lokale erhvervsliv komme til at nyde godt af.

  -Alt dette har vi nu fået med i projektet, og Vejdirektoratet kan samtidig fortsat færdiggøre motorvejen i 2009 – det synes jeg er flot.