Handlingsplan for Svendborgbanen

11. maj 2005

Banedanmark har i dag fremsendt et oplæg til en handlingsplan for regularitetsfremmende tiltag for Odense-Svendborgbanen til Transport- og energiminister Flemming Hansen.

Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler:

-Jeg har i dag modtaget Banedanmarks oplæg til en handlingsplan for regularitetsfremmende tiltag for Odense-Svendborgbanen.

- Handlingsplanen vil nu blive bearbejdet i ministeriet. Når planen er færdigbehandlet, vil jeg melde ud om de tiltag, Banedanmark vil iværksætte for at rette op på driften på Svendborgbanen.

-Jeg forventer, at en udmelding kan foreligge kort efter pinse.