Gå til hovedindhold

Ingen tvivl om sikre skinner

Indhold

    Transport- og energiminister Flemming Hansen har i et svar til Folketinget oplyst, at Banedanmark på det seneste har oplevet flere akutte sporproblemer end tidligere. Disse uforudsete infrastrukturproblemer kan få indflydelse på, om målet om at reducere skinnenettets gennemsnitsalder i tiden efter 2009 kan nås.

    -Jeg har noteret mig, at Det Radikale Venstre finder det uacceptabelt, at penge afsat til generel vedligeholdelse af skinner bliver brugt til at afhjælpe konkrete problemer, der er konstateret på jernbanenettet.

    -For mig går sikkerheden her og nu i første omgang forud for skinnernes gennemsnitsalder i 2009. Derfor har jeg også accepteret, at Banedanmark inden for de givne rammer reagerer på den virkelighed, de møder  på jernbanenettet. Der må ikke være tvivl om, at skinnerne er sikre.

    -Herefter må vi naturligvis  følge op politisk. Jeg har derfor allerede før sommerferien bedt Banedanmark om inden udgangen af denne måned at udarbejde et grundigt og veldokumenteret beslutningsgrundlag, der belyser jernbanens tilstand og mulighederne for at disponere den fremtidige udvikling.

    -Jeg glæder mig til, at jeg til efteråret skal drøfte dette beslutningsgrundlag med partierne bag den politiske flerårsaftale om Banedanmark – herunder også  Det Radikale Venstre, siger transport- og energiminister Flemming Hansen.