Gå til hovedindhold

Kommentarer til udtalelse fra Dansk Jernbaneforbund om alkoholtest og promillegrænser

Indhold

  Det fremgår af LO Ugebrevet den 3. marts 2005, at Dansk Jernbaneforbund som opfølgning på diskussionen om stikprøvekontrol af lokomotivførere for alkohol har udtalt, at forbundet er uenige i den danske promillegrænse på 0,2. Forbundet vil gerne have promillegrænsen ændret til 0,0. Dansk Jernbaneforbund har tidligere fremsat dette ønske i forbindelse med to lovændringer af jernbanesikkerhedsbestemmelserne, men der er fastholdt en grænse på 0,2 promille.

  Transport- og Energiminister Flemming Hansen udtaler i den forbindelse

  - Jeg undrer mig lidt over, at Ulrik Salomonsen både ønsker at indføre en 0,0 promille grænse i jernbanesektoren og samtidig afviser indførelsen af stikprøvekontroller.

  - Promillegrænsen på jernbaneområdet er vedtaget af Folketinget, og er fastsat til 0.2 efter grundige overvejelser og drøftelser bl.a. med eksperter på området. En promillegrænse på 0,00 i lovgivningen ville være en uhensigtsmæssig størrelse, idet der ”i det virkelige liv” er brug for en håndterbar praksis, der tager højde for blandt andet måleunøjagtigheder. Da det ved internationale performance tests endvidere har vist, at en promille på op til 0,19 ikke har nogen betydning for sikkerheden, ville man med en grænse på 0,00 kunne komme til at straffe en person, der udfører sikkerhedsklassificerede funktioner såfremt vedkommende har indtaget et harmløst stykke fyldt chokolade eller sauce indeholdende f. eks. rødvin eller whisky.

  - Det er derfor ingen tilfældighed, at grænsen er sat her, hvilket man ellers kan få indtrykket af, når man læser Dansk Jernbaneforbunds pressemeddelelse.

  - Ved fastlæggelsen af grænsen orienterede man sig ved såvel luftfarten, som vejsiden. På vejsiden er der – også for erhvervschauffører – en promillegrænse på 0,5, hvorimod der i luftfartssektoren er en promillegrænse på 0,2, som er fastsat i henhold til internationale aftaler.