Kommentarer til udtalelse fra Poul Andersen om salg af Statens Bilinspektion

17. januar 2005

Det fremgår af dagens Ritzau, at Poul Andersen fra Socialdemokraterne er utilfreds med salget af statens Bilinspektion til den spanske virksomhed Applus+ og udtaler, at trafikministeren har tilsidesat hensynet til trafiksikkerheden, medarbejdernes ønsker og hensynet til kvalitet i det fremtidige synsarbejde. Poul Andersen mener, at prisen burde have være højere.

Trafikminister Flemming Hansen udtaler i den forbindelse:

-Jeg er uenig i Poul Andersens påstande, som er helt forfejlede. Der er både taget hånd om trafiksikkerhed og hensynet til kvaliteten, og prisen anses for meget tilfredsstillende. Socialdemokraterne har valgt at stå udenfor centrale dele af trafikpolitikken, og nu er rønnebærrene åbenbart sure.

-Socialdemokraterne ønsker at fortsætte et statsligt monopol. Vi ønsker konkurrence og valgmuligheder for befolkningen, det kan man se ved at 105 virksomheder er i dag godkendt til at udføre omsyn og 7 virksomheder er allerede nu godkendt til at udføre syn, heriblandt Statens Bilinspektion. Vi forventer, at der vil komme synsvirksomheder i fremtiden, som alle i første omgang vil forsøge at tage markedsandele fra Statens Bilinspektion.

-I forhold til medarbejderne, så er der med Applus+ netop fundet en køber, som kan tilføre Statens Bilinspektion en viden, erfaring og ikke mindst kapital så selskabet og dermed medarbejderne står stærkest muligt det netop liberaliserede marked. Applus+ har været aktive inden for bilinspektion siden 1983, og har således mere end 20 års erfaring i branchen

-Således er der bestemt tænkt på fremtiden for selskabet såvel som medarbejderne i denne privatiseringsproces.

-Ifølge aftalen betaler Applus+ 480 mio. kr. for alle aktiverne i Statens Bilinspektion. Prisen vurderes som meget tilfredsstillende. Til trods for at Statens Bilinspektion som udgangspunkt er et stærkt selskab, så er det med markedsliberaliseringen en helt ny situation, som selskabet står i og buddet er naturligvis afgivet med en forventning om, at der vil være betragtelig konkurrence i synsmarkedet fremover. Applus+ træder således ind i et fuldt liberaliseret marked, hvor flere selskaber allerede har meddelt offentligt at de vil starte med synsvirksomhed.