Gå til hovedindhold

Kommissionen vil spare 20 % af energiforbruget i EU

Indhold

  EU-Kommissionen har i dag vedtaget en ambitiøs grønbog om energieffektivisering. Den vil blive præsenteret på energiministermødet den 28. juni i Luxemburg. Grønbogen er et resultat af, at den nye kommissær for energi, Andris Piebalgs, har gjort energieffektivisering til sit højest prioriterede indsatsområde i 2005.

  I Grønbogens foreslås, at EU-landene i 2020 skal spare 20 % af energiforbruget med henblik på at bringe energiforbruget i 2020 tilbage på samme niveau som i 1990. Grønbogen omhandler bl.a. initiativer til energibesparelser i bygninger gennem stramninger af EU’s bygningsdirektiv og fremme af mere energieffektive apparater gennem vedtagelse af normer for hvor meget energi, apparaterne må bruge. Grønbogen indeholder også initiativer på transportområdet.

  Transport- og energiminister Flemming Hansen siger:

  -Jeg er glad for, at EU-Kommissionen har besluttet at give energibesparelser høj prioritet. Gennem fornuftige energibesparelser kan vi fremme vækst og velfærd og samtidig reducere energiforbruget. Det er til gavn for forbrugere og virksomheder. Det medvirker også til at sikre forsyningssikkerheden og til at reducere udledningen af drivhusgasser.

  -Grønbogen understøtter den politiske aftale om den fremtidige energispareindsats, som et meget bredt flertal i Folketinget indgik den 10. juni 2005. Med denne aftale lægger vi op til en ambitiøs og dynamisk indsats. Aftalen fastlægger et årligt besparelsesmål på 1,7 % eksklusiv transport og sikrer hermed, at Danmark er i front med hensyn til energibesparelser

   

  -Den politiske aftale lægger op til  en styrkelse af indsatsen i EU-regi. Fælles EU-initiativer er de mest omkostningseffektive og mindst konkurrenceforvridende virkemidler. Jeg ser derfor frem til at grønbogen hurtigst muligt udmøntes i konkrete initiativer. Fra dansk side vil vi spille en positiv rolle heri.

  Det forventes, at det kommende engelske formandskab vil give opfølgning af grønbogen høj prioritet.

  Grønbogen er tilgængelig på følgende link:

  http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/774&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

   

   

   

   

   

   

  Kontaktperson: Chefkonsulent Peter Bach, Energistyrelsen, tel.: 3395 4325, mobil: 2537 8893