Kommissionsbeslutning om bl.a. færgebetjening af små øer

15. juli 2005

Kommissionen har i dag vedtaget en række foranstaltninger om finansiering af tjenesteydelser af samfundsmæssig interesse.

Kommissionen har i den forbindelse vedtaget en beslutning om nærmere regler for kompensation til virksomheder, der er pålagt forpligtelser til offentlig tjeneste (Public Service). Det indgår i de nye regler, at der fremover uden Kommissionens godkendelse må ydes kompensation til færgetrafik til øer med en trafik på under 300.000 passagerer om året.

Transport- og Energiministeriet tager Kommissionens beslutning til efterretning. Det er et skridt i den rigtige retning, der kan betyde, at færgebetjeningen af de små øer i Danmark kan sikres uden, at der forinden skal ske udbud af rutetrafikken. Transport- og energiminister Flemming Hansen har dokumenteret over for Kommissionen, at de danske erfaringer med udbud af de små færgeruter viser, at udlicitering ikke giver mere konkurrence og derfor kan være en unødig administrativ byrde.

Transport- og Energiministeriet vil nu studere Kommissionens beslutning nærmere. Nedenfor følger en oversigt over de danske færgeruter, og hvor mange passagerer det senest er oplyst til Trafikstyrelsen at ruterne har.

Færgeforbindelser med mindre end 100.000 passagerer om året

Færgeforbindelser

Passagerer 2003

Næssund overfarten

94.441

Sejerø-Havnsø

92.890

Avernakø-Lyø-Faaborg

90.798

Søby-Faaborg

86.543

Udbyhøj overfarten

70.000 (2002)

Strynø-Rudkøbing

62.973

Endelave-Snaptun-Horsens

61.235

Omø-Stigsnæs

60.446

Søby-Mommark

58.800

Femø-Kragenæs

57.490

Tunø-Hou

52.243

Stige overfarten

48.069 (2002)

Skarø-Drejø-Svendborg

47.523

Mellerup-Voer

40.000 (2002)

Askø-Bandholm

38.408

Baagø-Assens

32.120

Bogø-Stubbekøbing

27.929

Anholt-Grenaa

27.202

Barsø-Barsø Landing

25.072

Livø-Rønbjerg

23.000 (2002)

Bjørnø-Faaborg

22.135

Nekselø-Havnsø

10.531

Hjortø-Svendborg

2.080

Rønne-Køge

1.326

Birkholm-Marstal

471

 

 

Færgeforbindelser med 100.000 – 200.000 passagerer om året

Færgeforbindelser

Passagerer 2003

Marstal-Rudkøbing

176.200

Agger-Thyborøn

174.720

Samsø-Sjælland

154.597

Orø-Holbæk

146.442

Feggesund overfarten

143.786

Aarø-Aarøsund

139.588

Sundsøre-Hvalpsund

139.513

Egholm-Aalborg

127.090

Agersø-Stigsnæs

126.035

Hjarnø-Snaptun

125.375

 

Færgeforbindelser med 200.000 – 300.000 passagerer om året

Færgeforbindelser

Passagerer 2003

Ærøskøbing-Svendborg

294.049

Hardeshøj-Ballebro

272.421

Venø-Kleppen

264.760

Læsø-Frederikshavn

252.857

Egense-Hals

239.000 (2001)

Fejø-Kragenæs

233.735

Fur-Branden

220.000

 

Færgeforbindelser med mere end 300.000 passagerer om året

Færgeforbindelser

Passagerer 2003

Fanø-Esbjerg

1.744.319

Sjællands Odde-Århus

1.163.400

Rønne-Ystad

1.156.077

Sjællands Odde-Ebeltoft

1.130.500

Tårs-Spodsbjerg

541.742

Kalundborg-Århus

408.600

Sælvig-Hou

352.200 (2002)

Hundested-Rørvig

319.300 (2001)

Bøjden-Fynshav

310.134