Gå til hovedindhold

Luftforurening mindskes ved en fast forbindelse over Femern Bælt

Indhold

  I dag offentliggøres en ny rapport om konsekvenserne af en fast forbindelse over Femern Bælt for luftforureningen. Rapporten er udarbejdet af konsulentfirmaet COWI for Transport- og Energiministeriet og det tyske Forbundsministerium for Trafik, Byggeri og Bolig.

  Rapportens hovedkonklusion er, at en fast forbindelse over Femern Bælt både umiddelbart efter åbningen og på langt sigt medfører en mindsket udledning af skadelige stoffer til luften. CO2-udledningen forventes årligt reduceret med 220.000 ton i 2040. Det svarer til den nuværende årlige CO2-udledning fra cirka 20.000 personers forbrug.

  Baggrunden for dette er, at luftforureningen som følge af kørsel på den faste forbindelse er mindre end den nuværende forurening fra den færgefart som den faste forbindelse erstatter. Det er både tilfældet umiddelbart efter åbningen og på længere sigt.

  Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler:

  -Den analyse vi offentliggør i dag viser tydeligt, at den faste forbindelse over Femern Bælt også miljømæssigt er et fornuftigt projekt. Der er tale om en væsentligt mindre udledning af skadelige stoffer, på trods af øget trafik, og dette vil være til gavn for både Danmark og Tyskland.

  -Analysen bekræfter mig i, at det er muligt at give økonomien gunstige vækstbetingelser, samtidig med at miljøbelastningen reduceres. Vi kan med den faste forbindelse over Femern Bælt både opnå bedre transportmuligheder for danske borgere og erhvervsliv, og samtidig sikre et bedre miljø.

  Uddybende information om analysen kan findes i det vedlagte notat. Rapporten er desuden tilgængelig i sin fulde længde på Transport- og Energiministeriets hjemmeside, www.trm.dk, under menupunktet "Publikationer."