Markant fald i antallet af trafikdræbte i september måned

12. oktober 2005

Den positive udvikling med et faldende antal dræbte og tilskadekomne i trafikken fortsætter hermed, idet det over de seneste 12 måneder er lykkedes at nedbringe antallet af dræbte i trafikken med ca. 11 pct. sammenlignet med de foregående 12 måneder.

Samtidig viser nye hastighedsmålinger fra Vejdirektoratet, at der på alle vejtyper i september 2005 kan konstateres et fald i gennemsnitshastighederne på mellem 1 til knap 3 km i timen i forhold til samme måned sidste år.

Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler på den baggrund:

- De seneste tal viser nu på én og samme tid et markant fald i antallet af dræbte og et klart fald i gennemsnitshastighederne på de danske veje.

- Den positive udvikling, som vi er inde i på trafiksikkerhedsområdet, ser hermed ud til at fortsætte. Det er der grund til at glæde sig over, og jeg håber, at det kan være med til at forstærke den positive tendens, der er i den danske trafiksikkerhed.

- De gode tal giver inspiration og motivation for trafiksikkerhedsindsatsen fremover.

Justitsminister Lene Espersen hæfter sig især ved, at faldet i antallet af dræbte og gennemsnitshastigheden kan hænge sammen med det nye klippekort:

- Regeringen har igennem en årrække sat massiv fokus på at skabe bedre trafiksikkerhed. Vi har gennemført en lang række initiativer alle med den hensigt at reducere antallet af tilskadekomne i trafikken. Her tænker jeg bl.a. på indførelsen af klippekortet i september, en øget indsats mod spritbilister, højere straf for hastighedsovertrædelser og en målrettet indsats med automatisk hastighedskontrol.

-Disse initiativer har tilsyneladende fået mange til at lette foden fra speederen og tænke sig bedre om i trafikken. Det kan man kun glæde sig over, for vi skal ikke glemme, at bagved ethvert trafikdrab gemmer der sig en enorm menneskelig tragedie.

Oplysninger om uheldstal for september 2005 findes på www.vejsektoren.dk.

Oplysninger om de nyeste hastighedsmålinger findes på www.vejdirektoratet.dk/dokument.asp?page=document&objno=84916