Gå til hovedindhold

Mere trafiksikkerhed - forbedring af de tunge påhængskøretøjers bremser

Indhold

  Færdselsstyrelsen har i samarbejde med Applus Bilsyn, Færdselspolitiet og transporterhvervet gennemført en undersøgelse af de tunge køretøjers bremseevne. Resultaterne viser, at stort set alle de trækkende lastbiler bremser, som reglerne foreskriver, men 38 pct. af de danske tunge påhængskøretøjer bremser for dårligt.

  Transport- og energiminister Flemming Hansen siger hertil:

  -Det er utilfredsstillende, at påhængskøretøjernes bremser ikke fungerer, som det er påbudt. Det er ikke bare et spørgsmål om, at loven overtrædes, men et spørgsmål om trafiksikkerheden på de danske veje.

  -Jeg kan ikke acceptere, at borgernes trafiksikkerhed tilsidesættes. Jeg vil derfor tage en række initiativer til at få løst dette problem. Jeg har allerede opfordret branchen til at forbedre vedligeholdelsen af de tunge påhængskøretøjer bl.a. ved at foretage kontrolmålinger af bremseevnen hyppigere.

  -Jeg har herudover skrevet til justitsministeren og foreslået, at der i forbindelse med landevejskontrollen fokuseres på de tunge påhængskøretøjers bremseevne. Hvis kravene til bremseevne ikke overholdes, kan politiet udover bøde også udstede kørselsforbud og inddrage nummerpladerne  – det burde være et effektivt middel.

  -For at sikre at også udenlandske påhængskøretøjer får bedre bremse, har jeg bedt Færdselsstyrelsen om at rette henvendelse til EU-kommissionen med henblik på at iværksætte opstramninger af to relevante direktiver på området.

  -Endelig skal det ikke være nogen hemmelighed, at hvis der mod forventning ikke ses forbedringer på området inden for en rimelig tidshorisont, så bliver jeg nødt til at overveje f.eks. at indføre periodisk syn for danske påhængskøretøjer 2 gange årligt mod 1 gang nu.

  -For god ordens skyld vil jeg gerne slå fast, at ulovlige bremser på et påhængskøretøj ikke kan opvejes af nok så gode bremser på den trækkende lastbil. Dårlige bremser på påhængskøretøjerne vil altid medføre en forøgelse af bremselængden for vogntoget til skade for trafiksikkerheden.

  -Afslutningsvis vil jeg gerne påskønne, at branchen gennem hele forløbet aktivt har bidraget til gennemførelsen af undersøgelsen.

  Færdselsstyrelsen, som har været ansvarlig for både igangsættelse og gennemførelse af projektet, vil præsentere den endelige rapport om forsøget og dets resultater i oktober.

  For yderligere informationer henvises til Ib Rasmussen, kontorchef, Færdselsstyrelsen eller Victor Hollnagel, projektleder, Færdselsstyrelsen, 33 92 91 00.