Gå til hovedindhold

Misvisende overskrift i Jyllands-Posten

Indhold

  Det fremgår af en artikel i dagens udgave af Jyllands-Posten, at regeringen er under pres for at sælge flere aktier i Post Danmark. Overskriften begrundes med, at i henhold til aftale med køber, den britiske kapitalfond CVC, har CVC ret til at forlange, at staten køber CVC’s aktier tilbage, hvis staten ikke har besluttet at sælge flere aktier end de 25 % efter fem år.

  I den anledning udtaler Transport- og Energiminister Flemming Hansen:

  -Det er korrekt, at der eksisterer en sådan klausul i  aftalen med CVC. Det er helt normalt, at en køber af en mindretalsaktiepost ønsker sikkerhed for, at kunne sælge sine aktier, hvis der ikke på et senere tidspunkt bliver mulighed for at erhverve flere aktier.

   

  -Dette er et forhold, som vi allerede i efteråret 2004 blev bekendt med efter de første drøftelser med  interesserede købere af en aktiepost i Post Danmark. Alle købere ønskede sikkerhed for, at staten købte aktierne tilbage, hvis der efter en periode ikke var truffet beslutning om at sælge yderligere aktier.

   

  -Dette orienterede jeg forligspartierne bag aktiesalget om på et møde i ministeriet den 20. oktober 2004. Desuden er hele aftalekomplekset, inklusiv den omtalte klausul, ved aktstykke forelagt Folketingets Finansudvalg.

   

  -CVC har accepteret, at retten til at kræve, at staten i givet fald skal købe aktierne tilbage, tidligst kan udnyttes efter fem år. Dette giver regeringen og forligspartierne god tid til at drøfte planerne for statens fremtidige ejerskab af Post Danmark.

   

  -Det er således misvisende, at regeringen er under pres for at sælge yderligere aktier, ligesom det heller ikke er korrekt, at den omtalte klausul er blevet hemmeligholdt. Det var således ikke tanken med pressemødet d. 8. juni  om salget, at omtale de enkelte bestemmelser i den indgåede aftale med CVC. Et uddrag af aftalens  bestemmelser vil blive offentlig tilgængelig, når transaktionen er endelig gennemført.