Gå til hovedindhold

Navngivning af motorvejskryds skal sikre hurtig udrykning til ulykkessteder

Politi og redningsberedskab får nu mulighed for at nå hurtigere frem til ulykkessteder - det bliver resultatet af, at Vejdirektoratet sætter navne på Danmarks 17 motorvejskryds.

Indhold

  Trafikanterne får samtidig nemmere ved i god tid at orientere sig på motorvejsnettet, idet de bliver gjort opmærksom på motorvejskrydset med et nyt symbol.  Tavlerne med det nye symbol vil blive sat op indenfor en to-årig periode.

  Beskrivelsen af ulykkessteder kan i dag give anledning til tvivl og misforståelser og hindre en effektiv udrykning. Det skyldes, at frakørsler til motorveje, og forgreninger, hvor en motorvej deles ud i 2, ikke har noget entydigt navn. Det bliver der gjort noget ved med nye forslag, der indfører entydige og let forståelige navne som for eksempel ”motorvejskryds Ishøj”, ”motorvejskryds Odense” og ”motorvejskryds Kolding”.

  Medierne har som noget nyt været inddraget i processen, idet navnene på motorvejskrydsene er udarbejdet i samarbejde med en række regional- og lokalradioer. Dermed er der taget højde for, at navnene er let forståelige for såvel trafikanter som journalister, og at trafikmeldingerne bliver så præcise som muligt.

  Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler på den baggrund:

  - Jeg er meget tilfreds med dette nye initiativ.

  - Det kan betyde liv eller død, om politi og redningsmyndigheder når hurtigt frem til ulykkesstederne. Med en entydig navngivning kan vi være med til at sikre en effektiv udrykningsindsats.

   - Samtidig kan vi hjælpe trafikanterne til bedre at kunne orientere sig på motorvejsnettet.

  - På den måde bidrager vi til den positive udvikling, som vi er inde i på trafiksikkerhedsområdet.

  For at skabe sammenhæng i det europæiske vejnet, har Vejdirektoratet valgt at anvende det symbol, der anvendes i Tyskland og som planlægges anvendt i en række andre europæiske lande, herunder Sverige og Norge.

  Tavlerne med det nye symbol vil over de næste 2 år blive opsat helt op til 3 kilometer før krydset. Tavlerne vil udover det nye symbol også vise navnet på motorvejskrydset og afstanden til motorvejskrydset.

   Læs mere om navnene og baggrunden for dem på Vejdirektoratets hjemmeside: http://www.vejsektoren.dk/wimpnews.asp?page=document&objno=140217

  Her er der også mulighed for at downloade symbolet og et Danmarkskort over de forskellige motorvejskryds.