Gå til hovedindhold

Ny rapport om statsvejene - tema om trafikledelse

Vejdirektoratet har netop offentliggjort sin årlige rapport ”Statsvejnettet – oversigt over tilstand og udvikling”. Rapporten giver et generelt overblik over tilstanden og de trafikale forhold på statsvejnettet.

Indhold

  Rapporten indeholder i år som noget nyt et tema om trafikledelse. Baggrunden for, at der sættes fokus på netop dette område, er, at de senere års trafikvækst og den stigende trængsel på vejnettet betyder, at der opstår behov for en bedre løbende information om trafiksituationen på de store veje og en bedre styring af trafikken. Udfordringen er at nå trafikanterne med relevant og målrettet information, som kan indgå i planlægningen af rejser og kørsel, f.eks. i forbindelse med valget af rute eller rejsetidspunkt.

  At denne service samtidig i stadig stigende grad efterspørges af trafikanterne dokumenteres tydeligt af besøgsudviklingen på Vejdirektoratets portal Trafikken.dk, hvor antallet af besøg er steget fra knap en million i 2002 til foreløbigt 3,9 mio. besøg i år.

  Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler i den forbindelse:

  -At sikre en optimal udnyttelse af den eksisterende trafikinfrastruktur bliver en af de vigtigste trafikpolitiske udfordringer i fremtiden. Ny teknologi og nye trafikledelsesværktøjer vil uden tvivl komme til at spille en helt central rolle fremover.

  Vejdirektoratet har etableret en række trafikinformations- og styringssystemer på statsvejene, som registrerer de aktuelle trafikforhold minut for minut. Informationerne formidles herefter via Trafikken.dk og Vejdirektoratets TrafikInformationsCenters trafikmeldinger og anvendes desuden af en del radiostationer som grundlag for deres trafikmeldinger.

  Eksempler herpå er TRIM-systemet i Hovedstadsområdet og TRIM Rejsetid på Vestfyn og i Trekantsområdet. I forbindelse med den aktuelle ombygning af Motorring 3 i Hovedstadsområdet er der etableret et samlet trafikledelsessystem, som omfatter variable informationstavler, variable hastighedstavler, trafikovervågning og dataindsamling.

  Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler herom:

  -Vejdirektoratets aktuelle indsats på den stærkt trafikerede Motorring 3, der er ved at blive ombygget fra 4 til 6 spor, er et godt eksempel på, hvordan ny teknologi og en bred kommunikationsindsats kan anvendes for at opretholde en så smidig og trafiksikker trafikafvikling som muligt under meget vanskelige trafikale forhold.

  -Udnyttelse af de nye muligheder på trafikledelsesområdet vil i fremtiden stille stigende krav til samarbejde på tværs af transportsektoren - mellem bl.a. Vejdirektoratet, politiet, trafikselskaberne og de nye kommuner. Ligeledes er det vigtigt, at det offentlige og det private erhvervsliv forstærker samarbejdet om udvikling og afprøvning af nye teknologier og virkemidler.

  ”Statsvejnettet – oversigt over tilstand og udvikling” kan læses på www.vejdirektoratet.dk