Gå til hovedindhold

Ny udbudsrunde af olie- og gastilladelser i Nordsøen

Indhold

  Transport- og energiminister Flemming Hansen vil nu annoncere den 6. udbudsrunde af arealer til efterforskning og indvinding af olie og gas i den danske Nordsø. Efter reglerne skal de konkrete arealer og vilkår of-fentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Det forventes, at dette kan ske i midten af maj måned, og selskaberne skal så ansøge inden den 1. november 2005.

  Folketingets Energipolitiske Udvalg har netop givet sin tilslutning til transport- og energiministerens redegørelse om den forestående 6. udbudsrunde. Redegørelsen handler om de områder, der vil blive udbudt i runden, og de vilkår, der vil gælde for tilladelserne.

  Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler:

  -Jeg er glad for, at Det Energipolitiske Udvalg nu har givet sin opbakning til, at der skal afholdes en udbudsrunde og sin tilslutning til de vilkår, der vil gælde i udbudsrunden. Jeg er overbevist om, at den danske del af Nordsøen stadig indeholder et attraktivt olie- og gaspotentiale, som den nye runde nu skal sikre bliver lokaliseret. Dermed forlænger vi den periode, hvor Danmark er helt eller delvist selvforsynende med olie og naturgas.

  Fire ud af de 12 hidtidige efterforskningsboringer på koncessionerne tildelt i 5. udbudsrunde har resulteret i fund af kulbrinter. To fund – Cecilie og Connie – er allerede udbygget, mens Hejre og Svane-fundene fortsat er under vurdering.

  Link til Energistyrelsens portal om 6 runde (på engelsk): http://www.ens.dk/sw6793.asp

  Kontaktpersoner:

  Kontorchef Søren Enevoldsen, telefon 3392 6662,

  geolog Steffen Olsen, telefon 3392 6673 eller

  fuldmægtig Lene Dalsgaard, telefon 3392 6897, alle Energistyrelsen