Nye rapporter vedr. en fast forbindelse over Femern Bælt

I dag offentliggøres to nye rapporter vedrørende en fast forbindelse over Femern Bælt.

24. juni 2005

Det drejer sig om rapporterne: ”Construction of a fixed link across Fehmarn Belt: Preliminary risk assessment on birds” og “Traffic restrictions due to wind on the Fehmarn Belt bridge”. Rapporterne er udarbejdet for Transport- og Energiministeriet og det tyske Forbundsministerium for Transport, Byggeri og Bolig.

Rapporten ”Construction of a fixed link across Fehmarn Belt: Preliminary risk assessment on birds” er udarbejdet af Danmarks Miljøundersøgelser i samarbejde med det tyske Institut for Fugleforskning, Helgoland.

I rapporten analyseres risikoen for, at fugle flyver ind i en kommende bro over Femern Bælt. Rapportens hovedkonklusion er, at mange af de fuglearter, der forekommer i Femern Bælt, allerede er udsat for menneskeskabte påvirkninger, og at virkningerne fra en fast forbindelse vil være relativt begrænsede sammenlignet med andre menneskeskabte påvirkninger af fuglelivet. Desuden kan en række tiltag yderligere reducere risikoen for, at fugle kolliderer med broen f.eks. tilpasning af belysning af broen.

Rapporten ”Traffic restrictions due to wind on the Fehmarn Belt bridge” er udarbejdet af Risø i samarbejde med Den tyske Vejrtjeneste i Hamburg.

Rapporten viser, at en bro over Femern Bælt forventes at være lukket for biler ca. 12 timer om året på grund af stærk vind, mens der vil være restriktioner for høje lette køretøjer ca. 170 timer om året. Det svarer stort set til de trafikrestriktioner på grund af stærk vind, som kendes fra de faste forbindelser over Storebælt og Øresund.

Begge rapporter er tilgængelige på Transport- og Energiministeriets hjemmeside, www.trm.dk, se dem her.

Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler:

-Jeg er glad for, at vi i dag kan offentliggøre to tekniske rapporter, der på et højt fagligt niveau understøtter beslutningsprocessen vedrørende en fast forbindelse over Femern Bælt.