Gå til hovedindhold

Nyt forslag til linieføring for 1. etape af Frederikssundmotorvejen analyseres

Indhold

  Forligspartierne bag Trafikaftalen af 5. november 2003 (regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre) er på et møde den 27. april 2005 blevet enige om at gennemføre en teknisk-økonomisk analyse af en linieføring skitseret af Vejdirektoratet med udgangspunkt i Jyllingevejs forløb (Jyllingevejs-modellen).

  Analysen skal omfatte en gennemgang af modellen i forhold til bl.a. linjeføring, anlægsteknik, rentabilitet, trafikafvikling og –sikkerhed, berøring af Vestskoven og ekspropriationer, ligesom analysen vil belyse de miljø-, støj- og fredningsrelaterede problemstillinger ved modellen. Endelig vil analysen indeholde en sammenligning af fordele og ulemper ved modellen i Jyllingevejs forløb i forhold til den af Vejdirektoratet anbefalede linieføring syd for Jyllingevej.

  Analysen forventes færdig 1. september 2005, og vil herefter danne grundlag for en endelig beslutning i sagen.

  Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler på baggrund af beslutningen om at gennemføre en ny analyse af linieføringen med udgangspunkt i Jyllingevejs forløb:

  -Jeg vil gerne understrege, at jeg helst havde set, at vi på nuværende tidspunkt havde besluttet os for den af Vejdirektoratet foreslåede linieføring syd for Jyllingevej.

  -Jeg synes, vi med dette projekt havde en fornuftig og afbalanceret løsning, der var så skånsom som muligt i forhold til Vestskoven, samtidig med at trafikken ville blive afviklet på en fornuftig og hensigtsmæssig måde.

  -Specielt af hensyn til de berørte lodsejere langs vejanlægget og de trafikanter, der dagligt benytter vejene i området, havde jeg også gerne set, at der havde været politisk mod til at træffe en beslutning i sagen nu, men det har ikke været muligt at nå enighed mellem regeringen og de to forligspartier.

  -Derfor har vi besluttet at gennemføre en forholdsvis afgrænset teknisk-økonomisk analyse af en af Vejdirektoratet skitseret linieføring med udgangspunkt i Jyllingevejs forløb.

  -Jeg lægger afgørende vægt på, at det samtidig mellem parterne er aftalt, at vi på baggrund af denne analyse vil træffe en endelig beslutning i sagen i starten af efteråret.