Gå til hovedindhold

Olieveteran bliver direktør for den nye Nordsøenhed

Indhold

  Transport- og energiminister Flemming Hansen har udnævnt vicedirektør i Energistyrelsen Peter Helmer Steen til direktør for den nyoprettede Nordsøenhed.

  Nordsøenheden, som bliver en styrelse under Transport- og Energiministeriet, skal - i stedet for DONG - fremover varetage statens andele af nye danske olie- og gaslicenser. Ligeledes skal Nordsøenheden fra 2012 varetage statens 20% andel i A.P. Møllers og DUC - parternes nordsøaktiviter.

  Peter Helmer Steen, der netop er fyldt 60 år, har arbejdet med olie- og gasefterforskning og -produktion i Nordsøen siden 1974. Han har således deltaget i hele udviklingen af den danske nordsøproduktion. Senest har han deltaget i de forhandlinger, der førte frem til Nordsøaftalen med A.P. Møller.

  Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler:

  -Jeg er glad for, at opbygningen af den nye Nordsøenhed kan ske med udgangspunkt i det solide kendskab og den erfaring, som Peter Helmer Steen har på olie - og gasområdet.

  Nordsøenheden, som skal arbejde tæt sammen med Energistyrelsen og Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse - GEUS, vil få til huse i Amaliegade 44 i København -  i samme bygning som Energistyrelsen. Enhedens første opgaver bliver deltagelse i 2 nye "åben dør - licenser" og i de kommende 6. runde licenser.