Gå til hovedindhold

Overhalingsforbud for lastbiler på motorvej udvides

Indhold

  For at sikre en mere glidende og sikker trafikafvikling på motorvejsnettet har transport- og energiminister Flemming Hansen besluttet, at ordningen med overhalingsforbud for tunge køretøjer skal udvides med virkning fra 1. september 2005.

  Udvidelsen sker på baggrund af de gode erfaringer med et forsøg med forhøjelse af hastighedsgrænsen på motorvej for lastbiler kombineret med et overhalingsforbud for tunge køretøjer på udvalgte motorvejsstrækninger.

  Ordningen målrettes ved at udpege en række motorvejsstrækninger, hvor overhalingsforbuddet afviklings- og sikkerhedsmæssigt vil være en fordel. Det drejer sig om strækninger:

   

  • I nærheden af færgeterminaler

   

   

  • På store broer

   

   

  • Hvor det går op af bakke

   

   

  • Hvor antallet af vognbaner ændres

   

   

  • Hvor der er meget trafik

   

  Ordningen udvides fra de nuværende 100 km motorvej med overhalings-forbud for lastbiler til ca. 215 km motorvej med overhalingsforbud.

  Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler i den forbindelse:

  -Vi har positive erfaringer fra forsøget med forhøjelse af hastighedsgrænsen for lastbiler på motorvej kombineret med overhalingsforbuddet på udvalgte strækninger. Det har medvirket til en mere glidende og dermed sikker trafikafvikling.

  -En udvidelse af ordningen vil reducere de såkaldte "elefantvæddeløb" på motorvejsnettet, det vil sige de situationer, hvor lastbiler trækker ud for at overhale en række andre tunge køretøjer – til stor gene for den øvrige motorvejstrafik.

  -Lastbilerne skal selvfølgelig have mulighed for at overhale langsomtkørende biler, men specielt af hensyn til trafikafviklingen på motorvejene er det vigtigt, at generne for trafikken begrænses mest muligt. Denne balance sikrer vi med udvidelsen af ordningen, og det er en fordel for såvel bilisterne som erhvervslivet.

  Den 1. maj 2001 blev indført en forsøgsordning, hvorefter hastighedsgrænsen for lastbiler m.v. blev sat op fra 70 km/t til 80 km/t på hele motorvejsnettet. Dette blev kombineret med et overhalingsforbud for tunge køretøjer på udvalgte strækninger.

  Forsøget blev i 2004 evalueret af Vejdirektoratet, og overordnet set er der positive erfaringer med såvel forhøjelsen af hastighedsgrænsen som overhalingsforbuddet for de tunge køretøjer.

  Politiet har ligeledes vurderet, at overhalingsforbuddet kombineret med hastighedsforhøjelsen har medvirket til en mere glidende og sikker trafikafvikling.

  I sammenhæng med udvidelsen af ordningen med overhalingsforbud har justitsminister Lene Espersen netop fremsat forslag til ændring af færdselsloven, der bl.a. indeholder forslag om, at 80 km/t indføres som almindelig hastighedsgrænse for lastbiler m.v. på motorvej – ligeledes med virkning fra 1. september 2005.