Gå til hovedindhold

Principaftale om Cityring i København og på Frederiksberg

Regeringen, Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune er i dag blevet enige om, at der skal anlægges en Cityring, som kan tages i brug omkring år 2017.

Indhold

  Cityringen vil betyde et stort løft til den kollektive trafik i hovedstaden, hvor 85 pct. af de indre bydele fremover vil være banebetjent. Aftalen om Cityringen indeholder også udvikling af et nyt byområde i Nordhavnen og etablering af en forbindelsesvej mellem Helsingørmotorvejen og Nordhavnen. Sammen med Cityringen vil det over de næste år betyde en ny udvikling af hovedstaden, som skal være et attraktivt sted for borgere og virksomheder.

  Cityringen får en linieføring, der dækker City, brokvartererne og Frederiksberg. Cityringen skal anlægges med 17 stationer: Københavns Hovedbanegård, v. Rådhuspladsen, v. Christiansborg, v. Kongens Nytorv, v. Frederiks Kirke(Marmorkirken), Østerport, v. Trianglen, v. Poul Henningsens Plads, v. Vibenshus Runddel, v. Rådmandsmarken, Nørrebro Station, v. Nørrebros Runddel, v. Landsarkivet, v. Aksel Møllers Have, Frederiksberg Station, v. Platanvej samt på Vesterbro (v. Tove Ditlevsens Plads, Enghave Plads eller ved Otto Krabbes Plads).

  Det vil koste 15 mia. kr. at anlægge Cityringen, heraf vurderes driftsindtægterne at betale for 5,4 mia.kr. Finansieringen af de resterende 9,6 mia.kr. er fordelt mellem ejerne, så

  Københavns Kommune indskyder 4,8 mia.kr. (50 pct.)
  Staten indskyder 4,0 mia.kr. (41,7 pct.)
  Frederiksberg Kommune indskyder 0,8 mia.kr. (8,3 pct.)

  Fordelingen mellem de tre ejere af Cityringen er aftalt, så forholdet mellem Københavns og Frederiksberg Kommune svarer til de budgetterede anlægsudgifter for Cityringen i de to kommuner (85,1 pct. i København og 14,9 pct. på Frederiksberg). Ejerforholdet mellem Københavns Kommune og staten er som i Ørestadsselskabet, 55 pct. til Københavns Kommune og 45 pct. til staten.

  Der er også fundet løsninger på de udeståender, der er omkring reinvesteringer og indtægtsdeling i den eksisterende Metro.

  I den kommende tid vil der blive arbejdet på at få de organisatoriske rammer omkring selskaberne og andre delelementer helt på plads, så der kan fremlægges lovforslag. Alle parter lægger vægt på, at der findes gode løsninger for det fortsatte Metroprojekt.

  Regeringen lægger op til at drøfte principaftalen med Folketingets partier for at undersøge mulighederne for at indgå et bredt forlig om det kommende lovgivningsarbejde. Transport – og energiminister Flemming Hansen udtaler:

  ”Jeg er meget glad for, at vi har lavet en aftale om anlæg af en Cityring med Københavns og Frederiksberg kommuner.”

  ”Cityringen er et stort kvalitativt løft til den kollektive trafik i hovedstaden til glæde for byens indbyggere og gæster.”

  ”Aftalen markerer, at regeringen ønsker at medvirke til udviklingen af hovedstaden.”

  ”Cityringen binder hovedstaden sammen på en helt ny og meget effektiv måde. Jeg er sikker på, at det vil skabe fornyet dynamik og udvikling i hovedstaden.”

  Yderligere information om Cityringen kan snarest findes på Transport- og Energiministeriets hjemmeside på www.trm.dk under publikationer.