Regeringen vil overtage OPP-motorvejsprojekt i Sønderjylland

17. januar 2005

Regeringen har besluttet at tilbyde Sønderjyllands Amt at overtage det igangværende OPP-motorvejsprojekt mellem den jyske motorvej og Sønderborg-området.

 Amtet har forberedt projektet som et såkaldt OPP-projekt, dvs. et Offentligt-Privat-Partnerskab, hvor en privat entreprenør anlægger og driver vejen for den anlæggende offentlige myndighed mod en nærmere fastlagt løbende betaling.

Der er foretaget en detaljeret projektering af projektet og amtet drøfter i øjeblikket håndteringen af et naturbeskyttelsesområde, som berøres af projektet, med Miljøministeriet.

En statslig overtagelse af projektet vil være betinget af, at de af amtet opsparede, og de for 2005 og 2006 budgetterede, midler til projektet tilgår staten samt, at der vedtages et regionplantillæg vedrørende projektet.

I den anledning udtaler trafikminister Flemming Hansen:

-Jeg ser frem til, at vi kan indgå en aftale med amtet om, at staten overtager dette meget spændende projekt.

-Sønderjyllands Amt har gennemført en grundig og professionel forbere-delse af projektet og har samtidig vist økonomisk ansvarlighed ved at opspare og afsætte betydelige midler til projektet.

-Regeringen lægger hermed op til, at projektet bliver det første OPP-pilotprojekt i statsligt regi, som kan give os erfaringer med OPP i forhold til større anlægsprojekter.

-Jeg er sikker på, at borgere og erhvervsliv i det sønderjyske vil opleve et markant trafikalt løft med denne motorvejsforbindelse mellem den jyske motorvej og Sønderborg-området.