Gå til hovedindhold

Scandlines og en fast forbindelse over Femern Bælt

Indhold

  Dagbladet Børsen hævder i dag, at der skulle være indgået en særlig aftale vedrørende Scandlines´ medarbejdere i delstaten Mecklenburg-Vorpommern. Aftalen skulle angiveligt være indgået mellem den tyske transportminister Manfred Stolpe og den danske transport- og energiminister Flemming Hansen som led i en aftale om en fast forbindelse over Femern Bælt.

  I den forbindelse udtaler transport- og energiminister Flemming Hansen:

  -Børsens oplysninger er ikke korrekte. Der er ikke indgået nogen aftale om særbehandling til hverken den ene eller den anden medarbejdergruppe i Scandlines. Der skal sikres gode vilkår for udvikling af aktiviteterne i Scandlines, uanset om det drejer sig om danske eller tyske arbejdspladser.

  -Det er rigtigt, at vi på mødet den 24. juni med min tyske kollega, Manfred Stolpe, kom et væsentligt skridt nærmere en fast forbindelse over Femern Bælt. Det glæder jeg mig naturligvis meget over.

  -Men det indebærer ikke, at Scandlines nu skal afvikles. Tværtimod øger det  behovet for en stillingtagen i rederiets ledelse til de fremtidige vækstmuligheder.

  -Endvidere har vi aftalt, at der igangsættes en proces, der indebærer en vurdering af den fremtidige ejerskabsstruktur for rederiet. 

  -Min tyske kollega og jeg er enige om, at Scandlines er et godt selskab, som spiller en vigtig rolle for transportforholdene bl.a. i Østersøen. Vi er også enige om, at der må sikres selskabet udviklingsmuligheder til gavn for de ansatte – uanset nationalitet. Et eventuelt salg af rederiet må således ikke stille sig hindrende i vejen for en fortsat stærk vækst. En stærk økonomi i Scandlines er nøglen til fortsat god beskæftigelse.