Gå til hovedindhold

Sovebusser på dagsordenen i EU

Indhold

  Transport- og energiminister Flemming Hansen rejste på Rådsmødet for transportministre den 21. april i Luxembourg spørgsmålet om fælles EU-regler for sovebusser.

  Sagen var sat på dagsordenen på dansk foranledning blandt andet i lyset af de to alvorlige trafikulykker i Tyskland, hvor danske sovebusser var invol-veret.

  På Rådsmødet fik transport- og energiminister Flemming Hansen lejlighed til at drøfte nødvendigheden af fælles EU-regler for sovebusser med sine kollegaer og Kommissionen.

  Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler i den forbindelse:

   

  - Jeg er meget glad for, at jeg fik mulighed for at forklare min kollegaer og kommissæren om behovet for fælles EU-regler for sovebusser.

   

   

  - Jeg forklarede på mødet, at sovebusser som hovedregel kører iternationalt, og at der derfor er behov for fælles regler på omTyskland bakkede op om de danske synspunkter, og det er min for-nemmelse, at der generelt var stor forståelse for sagen.

   

   

   - Jeg er også godt tilfreds med Kommissionens tilkendegivelser om at kigge nærmere på spørgsmålet om sovebussers anvendelse i international kørsel.

   

   

  - Denne sag viser med al tydelighed, at vi kan bruge EU positivt. Næsten al trafik er internationalt, og det er derfor nødvendigt at have fælles regler til gavn for passagerer og transportører.