Gå til hovedindhold

Stadig fald i antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken

Indhold

  Vejdirektoratet har netop offentliggjort de foreløbige tal for antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken i august måned.

  Tallene viser, at den positive tendens med et faldende antal dræbte og tilskadekomne i trafikken fortsætter. For antallet af dræbte er der tale om et fald på 10,7 pct. over de seneste 12 måneder sammenlignet med de foregående 12 måneder.

  Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler på den baggrund:

  -Det er meget glædeligt, at tendensen til et fortsat fald i antallet af dræbte og tilskadekomne tilsyneladende ser ud til at have bidt sig fast.

  -Jeg tror, en væsentlig del af årsagen til det fortsatte fald i antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken skal søges i den offentlige debat om trafiksikkerhed og trafikadfærd, men også det daglige arbejde med trafiksikkerhed, som foregår hos de ansvarlige myndigheder – både lokalt og på landsplan - viser sig nu at give resultater.

  -Sidste år landede vi på det laveste antal dræbte siden 1950. Fortsætter den faldende tendens med samme takt året ud, vil der være tale om det laveste antal trafikdræbte i 60 år.

  -Jeg kan love, at der fra min side vil være fuld opmærksomhed på alle initiativer, der kan medvirke til at understøtte og fortsætte denne udvikling. Hver ulykke er stadig én for meget.