Stor interesse for oliejagt i Nordsøen

01. november 2005

Energistyrelsen har ved ansøgningsfristens udløb i dag kl. 12 modtaget 17 ansøgninger om koncessioner til efterforskning og indvinding af olie og gas i 6. udbudsrunde. 20 olieselskaber er involveret i ansøgningerne, heriblandt flere selskaber, der ikke tidligere har haft koncession i Danmark.

Transport- og energiminister Flemming Hansen siger:

-Jeg er meget tilfreds med antallet af ansøgninger i udbudsrunden. Det viser, at olieselskaberne fortsat interesserer sig for det danske område. Og det medvirker til, at vi kan opretholde et stabilt efterforskningsmiljø i Danmark. Det åbner mulighed for nye fund, som kan bidrage til, at den danske olie- og gasproduktion kan fortsætte i mange år endnu.

6. udbudsrunde blev åbnet i maj måned i år. De udbudte områder omfatter - som i 5. runde - alle ikke-koncessionsbelagte områder i den såkaldte Centralgrav med tilgrænsende områder (se vedlagte kort). Det er samtidig det areal, som selskaberne i de seneste år har koncentreret deres interesse om, og der hvor alle de producerende felter ligger.

Energistyrelsen vil i den kommende tid gennemgå ansøgningerne, og koncessionerne forventes udstedt i foråret 2006. Inden koncessionerne gives, skal transport- og energiministeren efter reglerne i undergrundsloven forelægge en redegørelse for Folketingets Energipolitiske Udvalg om, hvilke koncessioner der agtes udstedt.

Der vedlægges en oversigt over de selskaber, der er involveret i ansøgningerne.

Klik her for at downloade kort over det udbudte område (PDF 49kb)

 Nærmere oplysninger:

Kontorchef Søren Enevoldsen, Energistyrelsen Tlf. 33926662
Geolog Steffen Bjørn Olsen, Energistyrelsen. Tlf. 33926673
Fuldmægtig Lene Dalsgaard, Energistyrelsen, Tlf. 3392689