Trafik- og Energiministeriet ændrer navn til Transport- og Energiministeriet

25. februar 2005

Det er d.d. ved kongelig resolution bestemt at ændre betegnelsen for Trafik- og Energiministeriet til Transport- og Energiministeriet. Det betyder samtidig, at trafik- og energiminister Flemming Hansen er udnævnt til transport- og energiminister.

Navneændringen styrker integrationen af energiområdet i ministeriet og muligheden for at se ressortændringen som dannelsen af et nyt ministerium – Transport- og Energiministeriet.

Med ændringen vil ministeriet få fokus på den samfundsmæssige aktivitet: transport - frem for det middel, hvormed transporten skabes: trafik.

Transport er et bredt og meningsfyldt begreb, og en ændring af navnet skaber overensstemmelse mellem ministeriets navn og betegnelsen for de sektorer, som ministeriets aktiviteter omfatter: transport- og energisektoren.

Set i lyset af, at det internationale arbejde får stadig stigende betydning, er det praktisk, at navngivningen er i tråd med praksis i andre lande.

I EU hedder Rådet på området Rådet for transport, telekommunikation og energi. Tilsvarende indgår ordet ”transport” i navnet på generaldirektoratet, hvorunder transport hører. Det samme gør sig gældende for Europa-Parlamentets Udvalg for transport og turisme. En ændring af navnet betyder at sammenhængen mellem det danske navn og den engelske oversættelse: ”Ministry of Transport and Energy” bliver mere nærliggende.