Gå til hovedindhold

Trafikministerens kommentarer til tanker om udskiftning af Banedanmarks signaler

Indhold

  Der har i dag været tanker fremme om allerede nu at træffe beslutning om at gennemføre en samlet udskiftning af Banedanmarks signaler.

  Trafikminister Flemming Hansen har i den anledning følgende kommentarer:

   -Jeg er ikke bekendt med, at der på nuværende tidspunkt skulle foreligge et fyldestgørende grundlag for at træffe beslutninger om større investeringer i Banedanmarks signalanlæg. Det undrer mig derfor, at sagen bliver bragt op nu, hvor den langt fra er moden til en beslutning.

   -Det er fortsat min opfattelse, at der er tale om et spændende projekt, som rummer interessante perspektiver for jernbanen. Projektet kan rumme muligheder for at tilbyde togpassagererne et bedre produkt, men der er også betydelige risici ved at gennemføre et projekt i denne størrelsesorden. Det handler både om hvilken teknologi, der er den rigtige, hvilke gevinster projektet vil medføre, økonomien samt risici ved at udskifte alle signaler på en gang.

  -Jeg har derfor også sammen med forligspartierne (Det Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne) lagt vægt på at få en grundig undersøgelse af mulighederne for en samlet udskiftning af signalanlæggene.

  -Som jeg flere gange tidligere har tilkendegivet over for Folketingets Tra-fikudvalg, forventer jeg, at der kan foreligge et beslutningsgrundlag, når Banedanmarks økonomiske rammer skal genforhandles til efteråret.