Gå til hovedindhold

Transport- og energiminister Flemming Hansen: Større vægt på energibesparelser

Indhold

  Transport- og energiminister Flemming Hansen taler i dag om dansk energipolitik ved Dansk Energis årsmøde i Odense. Der skal findes en fornuftig balance mellem forsyningssikkerhed, økonomi og miljø. Det bliver en af de vigtige udfordringer i regeringens kommende energistrategi. Samtidig skal problemstillingerne på transportområdet og på energiområdet ses i sammenhæng. Ministeren fremlægger regeringens energistrategi inden sommerferien. 

   

   

  Transport- og energiminister Flemming Hansen siger:    

   

   

  -Vi har i det forløbne år været vidne til et oliemarked ude af balance. Vi har alle måttet mærke på pengepungen, at prisen på olie har været stærkt stigende. Jeg har netop deltaget i det Internationale Energiagenturs ministermøde. Det positive budskab er her, at olieprisen ventes at falde til et noget lavere niveau.   

   

   

  -Men et af budskaberne fra ministermødet er også, at vi globalt skal styrke indsatsen for energieffektivitet – især inden for transport- og bygningssektorerne. Det er helt i tråd med regeringens politik. Regeringen fremlagde før nytår sit oplæg til en handlingsplan for en fornyet energispareindsats, som jeg forventer vil give markante besparelser i energiforbruget i fremtiden.   

   

   

  -Energibesparelser handler grundlæggende om godt købmandskab. Vi skal ikke bruge mere energi end nødvendigt. Det er der penge at spare på, og vi understøtter samtidig de energipolitiske målsætninger om forsyningssikkerhed, effektivitet og miljø. Opgaven er at skabe forståelse for, at rentable energibesparelser faktisk giver øgede forbrugsmuligheder på andre områder.   

   

   

  -Staten må også gøre en større indsats. Jeg har netop udsendt et cirkulære, som forpligtiger alle statslige institutioner til at gennemføre fornuftige energibesparelser. Næste skridt bliver at få reglerne udbredt til kommunerne.  

   

   

  -På el-markedet er en veludbygget infrastruktur en forudsætning for konkurrence og effektivitet. Derfor bliver væsentlig del af strategien en handlingsplan for udbygningen af den overordnede el-infrastruktur, dvs. højspændingsnet indenlands såvel som forbindelser til udlandet.   

   

   

  -Jeg forventer, at Danmarks internationale klimamålsætninger i fremtiden bliver endnu mere ambitiøse. Der vil altså blive stadig færre gratis kvoter at dele ud af, og derfor bør energisektoren indstille sig på stigende omkostninger til håndtering af CO2-udledningen.   

   

   

  Talen kan findes på Transport- og Energiministeriets hjemmeside www.trm.dk under minister/taler.